MEMORIALINĖ LENTA  M.MAŽVYDUI KARALIAUČIAUS UNIVERSITETE

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Memorialinė lenta M. Mažvydui Karaliaučiaus universitete

Vykdydama Memorialinės lentos atidengimas Kaliningrado universiteteMartyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinę programą, Kultūros ministerija 1998 metais organizavo keletą renginių, skirtų šiam jubiliejui. 1998 m. vasario  19 d. buvo atidengta memorialinė lenta M. Mažvydui ant Ragainės (Nemanas) bažnyčios bokšto. Šioje bažnyčioje kunigavo M. Mažvydas.

1998 m. birželio 19 d. dar viena memorialinė lenta buvo atidengta Kaliningrado universitete, kuriame M. Mažvydas studijavo. Šia proga Kaliningrado universitete vyko mokslinė konferencija. Pranešimus skaitė  VU istorijos mokslų daktaras S. Jegelevičius, istorikė N. Kriaučiūnaitė,  Kaliningrado universiteto muziejaus metodistė N. A. Stroganova.

Autoriams sutikus, jų darbus Kultūros ministerija spausdina savo leidinyje. Tai dar vienas žingsnis įamžinant M. Mažvydą, pirmosios lietuviškos knygos autorių.

Iš pratarmės leidiniui: Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų. /Tarptautinė konferencija 1998 m. birželio 19 d., Kaliningradas / LR kultūros ministerija, RF valstybinis Kaliningrado universitetas. - Vilnius: Mokslo aidai, 1998, 14. p

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Valstybinės komisijos sekr. D. Kaunas, Kultūros ministerijos viceministras N. Puteikis, vyr. specialistas. A. Galinskas, istorikas S. Natkevičius,   LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirm. Ž. Jackūnas, dail. A. Vozbinas, Eksperimentinio meno centro dir. S. Ercmanas, Kultūros globos tarnybos dir. V. Armonas, Tautinių mažumų bei regioninių problemų departamento dir. R. Motuza.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška