M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis

XVI amžiaus LIETUVIŠKOS KNYGOS

Į turinįAnkstesnis puslapisPapildoma informacijaĮ paiešką


IRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS IŠSPAUSDINTOS XVI A. PIRMOJE PUSĖJE, PLINTANT REFORMACIJAI. Naujas požiūris į raštiją liudijo kokybiškai naują tautinės savimonės ir kultūros lygmenį.

Pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo "Katekizmas" (1547) – nedaug atsiliko nuo pirmųjų kai kurių Vidurio ir Rytų Europos knygų nacionalinėmis kalbomis, o kai kurias ir aplenkė. Istorinės aplinkybės lėmė, kad ne tik pirmoji, bet ir dauguma XVI a. lietuviškų knygų (net 12) buvo išspausdintos Prūsijos kunigaikštystėje, kur gyveno mažesnioji tautos dalis. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje lietuviškos raštijos pradininkas buvo Mikalojus Daukša (1595).Neįkainojama pirmųjų lietuviškų knygų vertė – jos yra kalbos ir kultūros paminklai. XVI a.   lietuviškų knygų reikšmę mokslinėms lingvistikos studijoms liudija jų perspaudai (nuo XIX a. pabaigos iki mūsų dienų) ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, Lenkijoje, JAV, taip pat gausūs viso pasaulio mokslininkų tyrinėjimai. Išliko tik šešiolika lietuviškų XVI a. knygų. Kelios yra dingusios arba dar nesurastos.Toks likimas ištiko Martyno Mažvydo giesmyno I ir II dalies (1566, 1570) vienintelius egzempliorius, dingusius per Antrąjį pasaulinį karą. Praėjus 450 metų nuo pirmosios lietuviškos knygos išspausdinimo, XVI a. spaudinių originalų žinomi pavieniai egzemplioriai, o kai kurių nebėra nė vieno. Lietuvos bibliotekose saugomi aštuonių XVI a. lietuviškų knygų originalai. Daugiausia jų turi universiteto biblioteka. Kiti šeši unikumai saugomi Lenkijos, Vokietijos, Švedijos bibliotekose.

Atvirukų rinkinys XVI amžiaus LIETUVIŠKOS KNYGOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Mažvydas, Martynas. Catechismusa prasty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas. – Karaliaučius: H. Weinreicho sp., 1547. – [79] p.: vinj., gaid.

2. Giesme S. Ambraszeijaus bey S. Augustina... / Vertė Martynas Mažvydas. – Karaliaučius: H. Weinreicho sp., 1549. – [13] p.: vinj., gaid.

3. Forma Chrikstima... / Iš vok. k. vertė Martynas Mažvydas. – Karaliaučius: J. Daubmanno sp., 1559. – [42] p.: vinj., gaid.

4. Mažvydas, Martynas. Gesmes Chriksczoniskas, gedomas baszniczosu per Aduenta ir Kaledas ik Gramniczu. – Karaliaučius: J. Daubmanno sp., 1566. – [96] p.: vinj., gaid.

5. Mažvydas, Martynas. Gesmes Chriksczoniskas, gedomas baszniczosu per Welikas ir Sekminias ik Aduenta. – Karaliaučius: J. Daubmanno sp., 1570. – [350] p.: vinj., gaid.

6. Euangelias bei epistolas ... pergulditas... per Baltramieju Willenta. – Karaliaučius: G. Osterbergerio sp., 1579. – 224 p.

7. Luther, Martin. Enchiridion: Catechismas maszas... / Iš vok. k. vertė Baltramiejus Vilentas. – Karaliaučius: G. Osterbergerio sp., 1579. – [81] p.: vinj., inic.

8. Bretkūnas, Jonas. Giesmes Duchaunas... – Karaliaučius: G. Osterbergerio sp., 1589. – [142] p.: vinj., gaid.

9. Bretkūnas, Jonas. Kancionalas nekuru giesmiu... – Karaliaučius: G. Osterbergerio sp., 1589. – [64] p.: gaid.

10. Kollectas, alba Paspalitas Maldas... / Iš vok. k. vertė Jonas Bretkūnas. – Karaliaučius: G. Osterbergerio sp., 1589. – [32] p.: vinj., gaid.

11. Bretkūnas, Jonas. Postilla, tatai esti trumpas ir prastas ischguldimas euangeliu. D. 1: ...nuog Aduento ik Weliku; D. 2: ...nuog Weliku ik Aduento. – Karaliaučius: G. Osterbergerio sp., 1591. – [8], 431, [2]; 525, [2] p.: iliustr.

12. Ledesma, Jacobus. Katechismas, arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalus / Iš lenkų k. vertė Mikalojus Daukša. – Vilnius, 1595. – [108] p.:vinj.

13. Petkevičius, Merkelis. Polski z Litewskim Katechism... – Vilnius: M. Petkevičius, 1598. – [4], 187, [65] lap.

14. Wujek, Jakob. Postilla catholicka... / Iš lenkų k. vertė Mikalojus Daukša. – Vilnius: Akademijos sp., 1599. – [10], 627, [5] p.

15. Rej, Mikolaj. Postilla lietuwiszka... D. 1–3 / Iš lenkų k. vertė Jokūbas Morkūnas. – Vilnius: J. Morkūno sp., 1600. – [8], 230; [2], 231–389; [2], 86 lap.

16. Adamus Francisci. Margarita theologica = Zemczuga theologischka / Iš vok. k. vertė Simonas Vaišnoras. – Karaliaučius: G. Osterbergerio sp., 1600. –[28], 270 lap.


Sudarytoja ir teksto autorė Silvija Vėlavičienė,
dailininkė Eva Labutytė, fotografas Kęstutis Vaišvila
SL 276. 1996 12 06. Tir. 2000 egz. Užsakymas 1746.
Išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, 2635 Vilnius.
Spausdino AB "Spauda", Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius

@ Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1996


Į turinįAnkstesnis puslapisPapildoma informacijaĮ paiešką