Alvydas ŠLEPIKAS

SEPTYNIOS DIENOS

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Pasibaigė 1997-ieji, kurie buvo pažymėti Martyno Mažvydo vardu. Pirmosios lietuviškos knygos metai. 450 metų jubiliejus buvo įvairiai minimas visus metus – vasarą Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje atidengtas skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtas skulptūrinis Martyno Mažvydo biustas, nukaltas Petro Repšio sukurtas atminimo medalis, išleistas Broniaus Leonavičiaus sukurtas sukakties meninis plakatas, surengtos dvi tarptautinės ekslibrisų parodos, išleistas pašto ženklas, atvirukų rinkinys “Senoji Lietuvos knyga”, režisierius R. Digimas sukūrė dokumentinį filmą apie pirmąją lietuvišką knygą. Buvo sudaryta valstybinė sukakties minėjimo programa, pagal kurią išleista 12 knygų ir kitų leidinių, valstybinė komisija dar rėmė 5 leidinius. Rengtos konferencijos, sukakčiai buvo skirtas ir VIII baltistų suvažiavimas, lietuviškos knygos sukaktis minėta ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje - JAV Kongreso bibliotekoje, Vokietijos, Čekijos, Lenkijos, Suomijos universitetuose, lietuvių išeivių bendruomenėse, Lietuvos diplomatinėse atstovybėse. M. Mažvydo premija, skiriama už senųjų raštų tyrinėjimą, įteikta Vilniaus universiteto bibliotekai už knygą “Akademijos laurai”, taip pat Vilniaus universiteto magistrantei Laimai Rudaitienei už mokslinį darbą “Seinų spaustuvė: leidinių statistika ir teminė analizė”.

Metų pabaigoje atidaryta nuolatinė senųjų lietuviškų spausdinių paroda Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

Visų renginių neįmanoma net suminėti, dirbta daug ir prasmingai, tačiau visada lazda turi du galus. Matyt, dar nesame labai protinga ir išdidi valstybė, kadangi tik nekultūringame krašte įmanoma tokia situacija, kokia susidarė Lietuvoje pernai. Turiu omenyje tai, kad 1997 metai įeis į istoriją ne tik kaip mūsų raštijos jubiliejaus metai, bet ir kaip metai, kada knygų leidybai buvo paskirta mažiausiai lėšų per visą atgautos Nepriklausomybės laikotarpį. Pavyzdys: 1996 m. knygų leidyba gavo 3 milijonus 200 tūkstančių litų, o 1997 m. tik 1 milijoną litų. Dar prisiminkime Vyriausybės kurtus planus apmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu knygas, nuo šitų planų tik vargais negalais buvo apsiginta (nežinia tik ar ilgam), štai jums ir pirmosios lietuviškos knygos metai, štai ir visa išviršinė pompastika.

LITERATŪRA IR MENAS, 1998.01.17, Nr. 3


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį