LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS

1997 m. SUVAŽIAVIMO DARBAI

Lampertheim

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


TURINYS

Pratarmė

Friedrich Scholz, Münster:
Mažvydas ir lietuvių literatūra
Pirmosios lietuviškos knygos  išleidimo 450 metų sukaktis

Hannes Kästner, Freiburg:
Bažnytinės giesmės ir Katekizmas ankstyvuoju reformacijos laikotarpiu ir jų reikšmė mokymui bei kultui

Zigmas Zinkevičius, Vilnius:
Martyno Mažvydo raštų kalbiniai pagrindai

Jurgis Mališauskas, Vilnius:
Pirmųjų prūsiškųjų ir lietuviškojo katekizmų pratarmės

Ingė Lukšaitė, Vilnius:
Reformacija Lietuvoje: kultūros elementų atsiradimo laikotarpis

Dietmar Willoweit, Würzburg:
Protestantizmas Žemaitijoje konfesiniu laikotarpiu

Juozas Marcinkevičius, Vilnius:
Beieškant archyvinių ir retųjų spaudinių Rytprūsiuose po Antrojo pasaulinio karo.

Domas Kaunas, Vilnius:
Pirmosios lietuviškos knygos išleidimo 450 metų sukakties šventė

Leidyklos duomenys


Į turinįPapildoma informacijaPaieška