Vida SAVIČIŪNAIĖ

Kaune pagerbtas miniatiūrinių knygų leidėjas


<...>Labiausiai V. Užtupas nusipelnė kaip leidėjas, knygų ir lietuviškos poligrafijos istorikas. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo leisti miniatiūrines knygas. Naujausia – "Lietuviškai knygai 450 metų" yra pati mažiausia mūsų šalyje (16 x 11 mm), todėl pateko į nacionalinę rekordų knygą.

V. Užtupas, kaip leidėjas, ypač ištikimas Lietuvos aviacijai. Jis išleido F. Vaitkui bei S. Dariui ir S. Girėnui skirtus albumus ir net šešias miniatiūrines knygeles. Savo silpnybę šiai temai autorius aiškino tuo, kad jo tėvas tarnavo Lietuvos aviacijoje, o jis pats, dar vaikas būdamas, meldėsi, kad taptų lakūnu. "Netapau lakūnu nuo žodžio "lėkti", labiau pasisekė nuo žodžio "lakti",– autoironiškai šmaikštavo nepavargstantis optimistas.

Nemažai dabartinių žurnalistų, baigusių Vilniaus universitetą, V. Užtupą vadina savo dėstytoju. Daktaro disertaciją apie senųjų Lietuvos spaustuvių veiklą jis apgynė Maskvoje, savo žinias tobulino Krokuvoje, Jogailos universitete.

Kaip teigia žinovai, V. Užtupas yra pirmasis žurnalistas Lietuvoje, apsigynęs daktaro disertaciją.<...>

LIETUVOS RYTAS, 1997.05.09, Nr. 106


Papildoma informacijaPaieškaĮ turinį