Lietuviškos knygos jubiliejus Danijos spaudoje

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


D E T

K G L

B I B L I O T E K

MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
12. årgang nr. 2 september 1997

450 året for den fØrste trykte litauiske bog
Af Dr. Dalia Barauskaitė Mikkelsen, 55 – 64 p.p.

Straipsnio iliustracijos:

Katekizmo antraštinis lapas,
Senasis Karaliaučiaus universitetas ir Katedra 1861 metais,
Ragainės bažnyčios 1987 metų nuotrauka,
Katekizmo pratarmės puslapių nuotrauka,
Septynioliktojo  amžiaus Ragainės graviūra,
R. Midvikio skulptūra Martynas Mažvydas (1980)


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį