Justinas MARCINKEVIČIUS

MAŽVYDAS

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


J. Marcinkevičiaus knygos viršelis J. Marcinkevičiaus knygos viršelis

Viršelis ir iliustracijos dailininko Sauliaus Chlebinsko

Jūs galite pamatyti ir ankstesnio leidimo Vytauto Valiaus iliustracijas ir viršelį  J. Marcinkevičiaus dramai "MAŽVYDAS", 1977 –1978 m.

Poetinė drama "Mažvydas" – Just. Marcinkevičiaus draminės trilogijos  ("Mindaugas", "Mažvydas", "Katedra") antroji dalis. Dramoje veiksmas vyksta XVI a., kai gimė lietuviška raštija. Veikalo centre – pirmosios lietuviškos knygos kūrėjas Martynas Mažvydas, kurį autorius įprasmina kaip gyvybinių tautos interesų reiškėją. Knyga išleista pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo "Katekizmo" – 450 metų sukakčiai.

Justinas MARCINKEVIČIUS

MAŽVYDAS
trijų dalių giesmė

EPILOGAS

MAŽVYDAS (iškilmingai)

Mėginsime sudėti pirmą žodį.
Klausykitės gerai...Širdim klausykit!
Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų
Pajusite medaus ir kraujo skonį,
Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant,
Užuosit šieno ir liepynų kvapą,
Regėsit baugų debesio šešėlį
Per lauką bėgant...Taigi pamėginkim.

(Skiemenuoja vienas)

"El-ie" bus "Lie", "tė-u" bus "tu", "vė-a" bus "va".
Kartokite! Kartokit ir klausykit.

Tamsoje girdėti neaiškus murmesys
 
Ar girdit jau?

Skiemenavimas garsėja ir ryškėja. Pakilę nuo stalo, visi priartėja prie Mažvydo

CHORAS

"El-ie" tai "Lie", "tė-u" tai "tu", "vė-a" tai "va"...

MAŽVYDAS (šaukia)

Ar girdit?

CHORAS (sunkiai ir nedarniai sudeda iš skiemenų)

Lii-eeet-uvvv-aaa...

MAŽVYDAS

Visi kartu! Dar sykį!

CHORAS (darniau)

Lie-tu-va!

Kurį laiką visi klausosi,
tarytum iš tikrųjų jausdami ant lūpų medaus ir kraujo skonį,
tarytum laukdami ir nesulaukdami sugrįžtant ką tik ištarto žodžio aido.
Tyloje leidžiasi uždanga.

 

Ištrauka iš  EPILOGO, p.148

LEIDYKLA * SCENA* VILNIUS 1996

___________________________________

Marcinkevičius, Justinas
Ma – 422 Mažvydas: trijų dalių giesmė / Justinas Marcinkevičius;
dail. Saulius Chlebinskas. –
Vilnius: Scena, 1996. – 152 p.: iliustr.

ISBN 9986 – 412 –099


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį