SUKAKTIES MINĖJIMAS LONDONE

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


The Lithuanian Embassy in London and the British –
Lithuanian Society cordially invite you to commemorate

The 450th Anniversary of the First Lithuanian Book

by Martynas Mažvydas
Catechismus

Tai kvietimas į Pirmosios lietuviškos knygos 450-ties metų sukakties minėjimą, kuris vyko 1997 birželio mėn. 26 d., Londone, Lenkijos ambasadoje:

The Polish Embassy
47 Portland Place
London W1N 3AG

Programoje:

*Poeto Komelijaus Platelio žodis
*Poezija, skaitoma Ingeborgos Dapkūnaitės
*Pianisto Petro Geniušo rečitalis

 

 

Rengėjai:
The Lithuanian Embassy.
84 Gloucester Place, London W1H N

Tel.: 0171–486 6401

 


Į turinįPapildoma informacijaPaieška