1547 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis

MAŽAFORMATĖS IR MINIATIŪRINĖS KNYGOS

Į turinįAnkstesnis puslapisPapildoma informacijaĮ paiešką


Šias knygeles galite apžiūrėti ir daugiau apie jas sužinoti,
paveikslėlyje spustelėję ant kiekvienos iš jų pelytės klavišą.

 

Mažaformatės knygos

Dydis - 63 x 88 mm, apimtis - 64 pusl.

Maironio PAVASARIO BALSAMS 100 metų. Vilnius: "Vilius", 1995, 1000 egz.
Martyno Mažvydo Katekizmui 450 metų. Fotografuotas, sumažinto formato faksimilinis leidinys. Vilnius: "Vilius", 1995,1500 egz.
Teresė Bukauskienė. Lietuvos mokyklai 600 metų. Vilnius: Viliaus Užtupo leidykla , 1997, 1000 egz.
Pranas Lembertas. Širdis skambėjo dainomis. Vilnius: Viliaus Užtupo leidykla ,1997, 1000 egz.

 

Miniatiūrinės knygos

Serija apie Lietuvos lakūnus, skirta skrydžio per Atlantą 60-mečiui paminėti
(Išleista
Viliaus Užtupo leidykloje 1993-1997m.

Dydis - 25 x 33 mm, apimtis - 64 pusl.):

Atlanto nugalėtojai Darius ir Girėnas ( tiražas 2000 egz.)
Atlanto nugalėtojas Feliksas Vaitkus
Lakūnas konstruktorius Jurgis Dobkevičius
Karo lakūnas sklandytojas Jonas Pyragius
Aviacijos generolas Antanas Gustaitis
Karo lakūnas Juozas Kumpis
Lakūnas akrobatas Jurgis Kairys
Lakūnai Vladas Kensgaila ir Edmundas Jasiūnas
(tiražas 40 egz.)

Dydis - 18 x 20 mm, apimtis - 64 pusl.:

Jonas Kastytis Matulionis. Popiežius Jonas Paulius II. , Vilnius: "Vilius", 1993.
Jonas Kastytis Matulionis. Poteriai ir tikėjimo tiesos. Vilnius: "Vilius", 1994.

Mažiausia lietuviška knyga , įrašyta ( 1997 m.) į Lietuvos rekordų knygą :"Lietuviškai knygai 450 " , Vilnius: Viliaus Užtupo leidykla, 1996, 120egz.

Jos dydis - 14,1 x 16,5 mm, storis - 5,1 mm, svoris - 0,95 g, apimtis - 64 psl.

Agentūra "Factum" prie Lietuvos kultūros fondo 1998 m. rugsėjo 28 d. į Lietuvos rekordų knygą įrašė pagerintą knygų leidybos rekordą:

mažiausia Lietuvos knyga yra 11,2 mm x 10 mm dydžio, 4,8 mm storio, 64 puslapių, 0,31 g svorio. Apie tai rašo:

Vytautas Navaitis. Rekordinės miniatiūros pristatymas spaudai


Papildoma informacijaĮ paieškąAnkstesnis puslapisĮ turinį