Domas KAUNAS

MARTYNO MAŽVYDO GIMTINĖ -
NE MAŽOJI LIETUVA


Lietuviškos knygos metai kopia dienovidin, veržliai plėsdami mūsų kultūros geografijos ribas ir dosniai žerdami vis naujų įvykių, vardų, mokslinių ir pažintinių publikacijų. Gaila, ne visada žurnalistai būna atidūs. Ypač daug klaidingų arba tiesiog nepatikrintų žinių paskelbė ir dar skelbia dienraščių bendradarbiai. Jų pasitaiko ir "Lietuvos aide". Viena tokių pateko net į straipsnio, aprašančio jubiliejinių iškilmių renginį Karalaučiaus krašto Įsruties (rus, Černiakovsk) mieste antraštę "Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimas - M. Mažvydo gimtinėje" (LA, 1997 06 06). Iš tikro pirmosios lietuviškos knygos autoriaus gimtinės kol kas niekas neišaiškino. Tik akademikas Z. Zinkevičius, remdamasis M. Mažvydo raštų lingvistine analize, teigia, kad jų autorius greičiausiai yra kilęs iš Pietų Žemaitijos. Tai, kad M. Mažvydo gimtinė būtų Mažoji Lietuva, nesiryžta tvirtinti nė vienas šių dienų tyrinėtojas.

LIETUVOS AIDAS, 1997 06 20


Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška