M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblemaPIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS – M. MAŽVYDO KATEKIZMO 450-mečiui – SKIRTA TREČIOJI KARALIAUČIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ KULTŪROS ŠVENTĖ

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


1997 m. birželio 28 d.
RAGAINĖ, Kultūros rūmai (Sovetskaja g. 1, NEMANAS)

 Birželio 28 d.

10 – 11 val. Svečių ir dalyvių registracija M. Mažvydo bažnyčioje (Oktiabrskaja g. 15), po to eisena per miestą į Kultūros namus;
12 val. Iškilmingas M. Mažvydo Katekizmo 450 metų jubiliejaus minėjimas;
Prof. V. Landsbergio paskaita.

Pertrauka

Koncertas, Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašto kolektyvų konkursas:

I dalis

Koncertuoja Plikių ir Dovilų Evangelikų – liuteronų choras ir orkestras;
Konkurse dalyvauja Ragainės (Nemano) lietuviškas pradinės mokyklos mokiniai;
Tilžės (Sovetskas) lietuviškas vaikų darželio auklėtiniai ir Lazdynų (Krasnoznamensko) lietuvių vaikų ansamblis "Šešupė";
Pasirodo Kauno folkloro klubas "Liktužė".

Pertrauka

II dalis

Konkurse dalyvauja Karaliaučiaus (Kaliningrado) parapijos vaikų ansamblis ir Stalupėnų (Nesterov) lietuvių draugijos ansamblis "Žiedas";
Koncertuoja Raudonės vidurinės mokyklos ansamblis;
Konkurse dalyvauja Gastų (Slavsko) lietuvių draugijos ansamblis "Beržynas" ir
Gumbinės (Gusevo) lietuvių draugijos ansamblis "Nadruva";
Kauno folkloro klubas "Liktužė";
Vilniaus dainų klubas "Raskila".

III dalis

Nakvynė Eisulių Lankos poilsio namuose, kultūros rūmuose ir tautiečių namuose.

Birželio 29 diena

Pažintinės ekskursijos ir susitikimai.

 

ŠAUNI BUVO II-oji LIETUVIŲ KULTŪROS ŠVENTĖ KARALIAUČIUJE

1996 metais Lietuvos Valstybingumo – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – liepos 6-ją Kaliningrado miesto Žvejų kultūros rūmuose pr. Mira 85 įvyko antroji Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventė. Ji prasidėjo 12 valandą iškilmingomis Šventomis Mišiomis Karaliaučiaus Katalikų bažnyčioje.

Po įvairiausių netikėtumų pagaliau susirinkome į Žvejų kultūros rūmus. Šventę pradėjo Kauno folkloro klubas "Liktužė" bei folkloro ansamblis "Gilija", nuostabias programas parodė seserys Mankauskaitės iš Marijampolės, eiles skaitė Anastasija Sučylienė ir Jūratė Sučylaitė. Savas programas parodė krašto lietuvių Bendruomenės kolektyvai.

Aktyviausiai dirba Krasnoznamensko (Lazdynų) "Šešupės" ansambliečiai. Šis vaikų ir jaunimo kolektyvas, vadovaujamas mokytojos Aldonos Strojevos, šiais metais dalyvavo net penkiuose konkursuose. "Šešupės" lietuviška daina ir muzika dar vasario mėnesį džiugino Krasnoznamensko miestelėnus, kovo pradžioje Sovetsko (Tilžės) Celiuliozės ir kartono kultūros rūmuose koncertuota festivalyje "Rossija Molodaja". Birželio 3 dieną Karaliaučiaus mieste vyko srities dainų šventės pirmasis turas, kur "Šešupė" tapo prizininkais. Ne tuščiomis rankomis ansambliečiai sugrįžo ir iš antrojo dainų šventės turo, kuris vyko birželio 9 dieną Kaliningrado (Karaliaučiaus) miesto Dramos teatre. Šventės metu kolektyvas parodė labai įvairią programą – dainavo, grojo įvairiais lietuvių liaudies instrumentais.

Nesterovo (Stalupėnų) lietuvių ansamblis "Žiedas" nuo praėjusios, pirmosios Kaliningrado srities lietuvių kultūros šventės, padidėjo keletą kartų. Jame dabar – apie tris dešimtis ansambliečių nuo 7 iki 70 metų. Ansamblį subūrė draugijos pirmininkė Eugenija Zeniuvienė, vadovas mokytojas Anatolijus Galčevskis. "Žiedas" ne tik dainavo, bet ir šoko ir vaidino.

Slavsko (Gastų) lietuvių ansamblis "Beržynas", vadovaujamas krašto lietuvių Bendruomenės valdybos kultūrinių renginių koordinatorės, Slavsko rajono Jasnoje Muzikos mokyklos direktorės Loretos Makaraitės, nenusileido kitiems kolektyvams.

Nemano (Ragainės) lietuvių draugijos ansamblis "Raganyta" dainavo ir Mažosios Lietuvos dainas. Daininkes subūrė Zofija Kynienė, dainas vedė lietuvininkė Rūta Mažeikienė.

Sovetsko (Tilžės) Vydūno lietuvių kultūros draugijos choras "Birutė" negalėjo atvykti į šventę, bet už juos visus padainavo mažoji solistė Inga Šestakova.

Gusevo (Gumbinės) lietuvių draugijos ansamblis "Nadruva", vadovaujamas draugijos vicepirmininkės Elenos Galdikienės, kaip visada, sužavėjo publiką. Su jais dainavo visa salė. Beje, šis kolektyvas taip pat pasipildė jaunimo grupe.

Po nuotaikingų ansamblių pasirodymų dalyviai ir svečiai linksminosi tautiškoje vakaronėje, vaišinosi kava, Kauno miesto Deputatų klubo atgabentu šakočiu.

Dalyviai apdovanoti prizais, diplomais, o geriausiai pasirodę jaunieji lietuvaičiai pakviesti į šeštąją krašto lietuvių Bendruomenės etnokultūrinę stovyklą "Ramovė", kuri įvyko rugpjūčio 11 – 19 dienomis Nidoje.

Šventę rėmė Kaliningrado srities administracijos Kultūros ir turizmo komitetas, Tautinių mažumų skyrius, vadovaujamas gerb. Eugenijaus Čejausko, Lietuvos konsulas Kaliningrade gerb. Sigitas Šileris, Kauno miesto savivaldybė, Kybartų Akcinė bendrovė "Gelžbetonio konstrukcijų gamykla".

Kaip ir pirmąją, taip ir antrąją krašto lietuvių kultūros šventę organizavo Kaliningrado srities lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, o jam talkino Kauno folkloro klubas "Liktužė".

Šventė buvo atvira ir lietuviams, ir kitataučiams. Šventė suartino tautas, mūsų tautiečiai turėjo galimybę pakilti dvasia iš kasdienių problemų rutinos. Labai gaila, kad nepavyko suvienyti pačių krašto lietuvių – "Birutės" draugija, vadovaujama p. Onos Kruglikovos (nepainiokime su Tilžės "irutės" choru), Lietuvos Valstybės dieną minėjo muziejaus salėje. Jiems koncertavo profesionalūs artistai iš Vilniaus, beje, kviesti srities lietuvių bendruomenės, bet kažkodėl nuvykę į pustuštę muziejaus salę, kur buvo susirinkę vos pora dešimčių mūsų tautiečių. Gal čia prisidėjo amžina nesantaika tarp Kauno ir Vilniaus, o gal profesionalams per prasta pasirodyti vienoje scenoje su saviveiklininkais? Gal jiems padėjo "apsispręsti" Tautinių mažumų departamento darbuotojai, šiais metais įtakoje opozicinės lietuvių draugijos įsteigimą Kaliningrade? Vilniaus artistų klubo pirmininkė Aldona Grivickienė galėjo bent pranešti, kad jos artistai vyksta ne ten, kur kviesti. Ir vėl mes buvome suskirstyti į gerus ir blogus tautiečius. "Blogųjų" dauguma šį kartą taip ir neišgirdo D. Sadausko atliekamų Mažvydo giesmių. Tik gaila, kad Lietuvos Televizijos korespondentai pro Žvejų kultūros rūmus tik pravažiavo net nesustodami, ir mes "Panoramoje" pamatėme gana neobjektyvią informaciją apie renginius Karaliaučiuje.

Vis tik šventė paliko gerus įspūdžius. Tad dar kartą kviečiame kartu pabūti jau trečiojoje krašto lietuvių kultūros šventėje.

D. Šamborskienė

NAUJASIS VARPAS (Kaliningrado srities lietuvių bendruomenės leidinys)
1997 m. birželio mėnuo


Į turinįPapildoma informacijaPaieška