JONAS VISLICIETIS

PRŪSŲ KARAS

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Knygos viršelis

 

 

JONAS VISLICIETIS

PRŪSŲ KARAS

Parengė ir išvertė
Eugenija Ulčinaitė

  

JOANNES VISLICENSIS
BELLUM PRUTENUM

Comparavit et transtulit
Eugenija Ulčinaitė

 

VILNIUS MINTIS 1997

 


Jono Visliciečio poema “Prūsų karas” yra reikšmingas XVI amžiaus kūrinys, siejantis antikinę istoriografijos tradiciją su Renesanso epochos dvasia. Joje įprasminti svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai: Žalgirio mūšis, jo priešistorė ir padariniai. Nors autorius rėmėsi to meto istoriniais šaltiniais, tačiau jais naudojosi laisvai, kūrybiškai. Poema “Prūsų karas” darė įtaką daugelio vėlesnių autorių kūrybai.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška