Vytautas NAVAITIS

REKORDINĖS MINIATIŪROS PRISTATYMAS SPAUDAI

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Agentūra "Factum" prie Lietuvos kultūros fondo 1998 m. rugsėjo 28d. į Lietuvos rekordų knygą įrašė pagerintą knygų leidybos rekordą. Tai mažiausia Lietuvos knyga. Ji yra 11,2 mm x 10 mm dydžio, 4,8 mm storio, 64 puslapių, 0,31 g svorio.

Miniatiūinės knygos "Lietuvos spaustuvėms 475" autorius ir leidėjas humanitarinių mokslų daktaras , docentas, vilnietis Vilius Užtupas. Išleido leidykla "Vilius" 120 egz. tiražu. Šios miniatiūros leidimo sudėtingumas yra ne tik juvelyrinis darbas, bet ir teksto skaitomumas, minties nenutrūkstamas. Autorius šią problemą išsprendė originaliai ir iš pirmo žvilgsnio gan parastai. V. Užtupas knygos tekstą parašė taip, kad kiekviename lape tilptų viena užbaigta mintis  -  viena pastraipa. Ankstesnis Lietuvos rekordas buvo 14,1 x 16,5 mm dydžio, 5,1 mm storio, 64 puslapių, 0,95 g svorio taip pat Viliaus Užtupo knyga "Pirmajai lietuviškai knygai 450 metų". Miniatiūrinėje knygelėje apžvelgiama lietuviškų knygų leidyba nuo Mažvydo laikų iki mūsų dienų.

Naujojo rekordo registravimo metu Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje V. Užtupas pateikė staigmeną, pristatydamas kitą savo darbą -  knygą "Lietuvos spaustuvės 1522-1997". Ji yra 608 psl. apimties studija apie knygas ir spaustuves kada nors veikusias ar tebeveikiančias dabartinės Lietuvos teritorijoje. Enciklopedinio pobūdžio knygotyriniame leidinyje aprašyta 800 spaustuvių, pateikta 350 fotoiliustracijų. Drauge šiame darbe iškeliami iš užmaršties tie žmonės, kurie savo triūsu ir rūpesčiais prisidėjo prie spausdinto žodžio ir knygų skleidimo. Tai ilgametis V. Užtupo poligrafijos pramonės žmonių tyrinėjimų rezultatas. Pažymėtina, kad autorius neketina šio darbo baigti. Artimiausiu metu tikimasi parengti papildomą sąsiuvinį apie poligrafijos įmones, spėjusias įsikurti baigiant rengti minėtą knygą. 

(Atsiųsta  specialiai LIETUVIŠKOS KNYGOS METAMS,
spausdinta: LIETUVOS RYTAS, 1998.10. 02, Nr.230)


Į turinįPapildoma informacijaPaieška