Anatolijus NEPOKUPNAS:
"Sausio 13–ąją suvokiau stovįs ne minioje, o lietuvių tautoje"

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


<...>– daugybė žmonių, dalyvaujančių šiose iškilmėse, nėra matę M. Mažvydo "Katekizmo" originalo. Ar Jums teko jį vartyti?

– Originalo nemačiau. Bet namuose turiu savo "Katekizmą". keletą kartų skaičiau pranešimus apie "Katekizmą". Turiu savo nuomonę, kodėl "Katekizmas" pavadintas mažybine žodžio "knyga" forma. Dalyvavau konferencijoje "Protestantizmas Lietuvoje. Istorija ir dabartis". Joje kalbėjau apie tai, kad, mano supratimu, knygelė – tai ne tik pačios knygos įvardinimas, bet specializuotas terminas. Savo nuomonę grindžiau tuo, kad po 100 metų, XVII a. viduryje, Rytų Prūsijoje pasirodžiusiame rankraštiniame lietuvių kalbos žodyne tiesiai šviesiai parašyta "handbook" – knygelė. Vadinasi, Mažvydas šį žodį jau vartojo kaip specializuotą terminą. Tokią pačią reikšmę ši mažybinė priesaga turi žodyje "vadovėlis". Juk vadovėlis nebūtinai turi būti mažas. Nors priesaga ir mažybinė. Manyčiau, kad iš pradžių priesaga -ėlis buvo mažybinė, bet tuo metu, kai ją pavartojo Mažvydas savo "Katekizmui" apibūdinti, ji jau buvo šiek tiek specializavusi – kaip vadovėlio atmaina.

Šis faktas labiau negu pati lietuviškos knygos pasirodymo data – 1547 metai liudija jos senumą. Nes jau buvo ne tik pagrindinis žodis, bet ir darinys, išvestinis žodis. O kad atsirastų darinys, reikia, jog praeitų tam tikras laikas.<...>

Ištrauka iš Ukrainos Mokslo Akademijos nario korespondento,
Ukrainos rašytojų sąjungos nario,
garsaus baltisto Anatolijaus Nepokupno interviu

Užrašė A. Žemaitytė.
RESPUBLIKA. 1997.01.13.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška