M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

WEINREICHO SPAUSTUVĖ

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Veikė 1524-1553(?) Karaliaučiuje. Įkūrė Hansas Weinreichas (apie 1490-1560), Vokiečių ordino magistro sekretoriaus Christopho Gattenhofeno  kvietimu su įrengimais ir spaustuvininkais atvykęs iš Gdansko 1523 pabaigoje. Tai buvo pirmoji spaustuvė Mažojoje Lietuvoje. Pirmasis jos spausdinys - Sembos vyskupo Georgo Polenzo  kalėdinis pamokslas vokiečių kalba (1524 vasaris). Spausdino knygas visomis Prūsijos kunigaikštystės kalbomis, natas, Karaliaučiaus universiteto leidinius. Kunigaikščio iždo lėšomis Hansas Weinreichas išleido pirmąjį spausdinį prūsų kalba - katekizmą “Catechismus // jn preusznischer // Sprach…” (“Katekizmas prūsų kalba”, 2 leid., 1545), 2 knygas lietuvių kalba: pirmąjį lietuvišką spaudinį - Martyno Mažvydo “Cate-// chismvsa pra-// sty szadei, makslas skai-// tima raschta yr giesmes…” (1547) ir jo parengtą giesmynėlį “Giesme š. Am-//brazeijaus, bey š. Au-// gustina…”(1549). Knygos išspausdintos 200-300 egz. tiražu gotiškomis raidėmis, antraštiniai lapai papuošti augalinio ornamento frontispisais, išraižytais XVI a. vokiečių knygos meno stiliumi. Hansas Weinreichas išspausdino Stanislovo Rapolionio lotyniško disputo tezes “Dėl bažnyčios ir jos požymių” (1545), Bernardo Holtorpiaus “Elegiją, apgailinčią nepaprastai garsaus vyro, daktaro, Karaliaučiaus akademijos teologijos profesoriaus Stanislovo Rapolionio mirtį” (1545 gotiškomis raidėmis, 4° formatu, 1546 lotyniškomis raidėmis, 8° formatu). 1543-1549 išspausdino 13 lenkų protestantų knygų, tarp jų Jano Secluciano  veikalus. Iš viso 1524-1553 išspausdino ne mažiau kaip 103 knygas prūsų, lietuvių, lenkų, vokiečių ir lotynų kalbomis. Hansas Weinreichas turėjo knygynėlį Karaliaučiuje, savo produkciją tiekė kitiems miestams. Jis pirmasis spausdinamose knygose dėjo eiliuotą prekybinę reklamą vokiečių kalba: “Karaliaučiuje išspausdinta esu, // Hanso Weinreicho uoliu triūsiu. // Senamiestyje prie pilies laiptų // Tepaieško manęs, kas pirkt pageidautų”. Hanso Weinreicho spaustuvė sužlugo savininkui neišlaikius 1549 įkurtų Alexandro Augezdeckio ir Hanso Luffto  spaustuvių konkurencijos.

Schwenke P. Hans Weinreich und die Anfänge des Buchdrucks in Königsberg. Königsberg, 1896.
Knygotyra: Enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997.

Domas Kaunas


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį