Daiva NARBUTIENĖ

Ten, kur išėjo pirmoji lietuviška knyga

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Taip pavadinta paroda veikia Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje. Ekspozicijos stenduose atsispindi svarbiausių Mažosios Lietuvos vietų, kur buvo spausdinamos knygos lietuvių kalba, leidiniai, saugomi bibliotekos fonduose. Didžioji parodos dalis skirta Karaliaučiui – lietuviškų knygų lopšiui. Greta pirmosios M. Mažvydo knygos fotokopijos ir faksimilinių leidinių eksponuojama ir pirmojo spausdinto prūsų kalbos paminklo – Jano Seklucjano katekizmas lenkų kalba. Šiuo veikalu rėmėsi mūsų spaudos pradininkas, rengdamas lietuviškąjį "Catechismą". Visos šios trys knygos išleistos Hanso Weinrcicho spaustuvėje 1545 ir 1547 m.

Seniausias originalus eksponatas lietuvių kalba – 1589 m. G. Osterbergerio spaustuvėje išleistas Brandenburgo markgrafo Georgo Friedricho įsakas dėl draudimo škotams prekiauti pabučiais ir pakiemiais. Greta šio smulkaus spaudinio išvysime ir seniausią bibliotekoje saugomą lietuvišką knygą – toje pačioje spaustuvėje 1591 m. išėjusią Jono Bretkūno "Postilę". Karaliaučiuje dienos šviesą išvydo pirmieji Biblijos vertimai į lietuvių kalbą. Parodoje – 1701 m. Reusnerio spausdintas S. Bitnerio iš graikų kalbos išverstas Naujasis Testamentas, antroji ir trečioji viso Šventojo Rašto laidos, maldų, giesmių knygos. Filologinei lietuviškajai literatūrai ypač daug nusipelnė Hartungo spaustuvė. Čia eksponuojami G. Ostermeyerio, Ch. G. Mielcke's, Ph. Ruhigo lietuvių kalbos darbai, pirmoji grožinės lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio "Metų" laida (1818 m.) bei unikalus to paties autoriaus leidinys "Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą" (1769 m.).

Kiti parodos stendai skirti Tilžės, Bitėnų, Ragainės, Klaipėdos, Priekulės, Būdviečių lietuviškajai knygai. Daugiausia eksponatų, išleistų M. Jankaus, O. von Mauderodės, E. Jagomasto spaustuvėse. Kai kurie parodos egzemplioriai su autografais.

Ekspoziciją gyvina senieji Rytprūsių žemėlapiai, miestų planai ir vaizdai. Paroda veiks iki rugsėjo 17 d.

LIETUVOS AIDAS, 1997.09.02, Nr. 171


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį