M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

TILŽĖJE SIŪLOMA ĮKURTI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKĄ

 


Vilniaus apskrities Mickevičiaus viešoji biblioteka, globojanti išeivijos bibliotekas, ir Lietuvos bibliotekininkų draugija pasiūlė Tilžės lietuvių bendruomenei įsteigti Martyno Mažvydo vardu pavadintą biblioteką, kurią būtų galima įkurdinti statomosios Tilžės katalikų bažnyčios pagalbinėse patalpose. Bibliotekai įrangą nupirkti ir spausdinius sukomplektuoti bei užprenumeruoti periodinius leidinius 1998 metams imtųsi vilniškė biblioteka ir bibliotekininkų draugija. Bibliotekoje galėtų dirbti bendruomenės paskirtas ir A. Mickevičiaus bibliotekoje apmokytas žmogus.

Bibliotekininkų kilniai iniciatyvai pritarė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, o bibliotekos įrangai ir leidiniams įsigyti lėšų skyrė Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo Valstybinė komisija.

Lietuvos kultūros ministerijai, Kaliningrado administracijai ir Sovietsko valdininkams vilkinant Vydūno muziejaus steigimo darbus, Martyno Mažvydo biblioteka būtų nepaprasta dovana Tilžės lietuviams. Joje prieglobstį rastų ir neturinčios jokių patalpų Tilžės lietuvių kultūros draugijos.

DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997.11, Nr. 11(54)
KARALIAUČIAUS KRAŠTO MYLĖTOJŲ LAIKRAŠTIS
Leidžia K. Donelaičio draugija


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį