KNYGOTYRA

ENCIKLOPEDINIS ŽODYNAS

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Knygotyros enciklopedinis žodynas – Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės programosleidinys. Rengdami knygos pagerbimo ir įprasminimo iškilmes, organizatoriai labiausiai stengėsi praplėsti Lietuvos mokslo ir kultūros horizontą. Neatsitiktinai programoje buvo numatyta 1996 – 1997 metais išleisti net 33 knygas ir ne vien lietuvių kalba. Kai kurios jų skirtos pirmojo spausdinto lietuviško žodžio autoriui Martynui Mažvydui ir jo raštams, kai kurios – vėlesniems lietuvių raštijos, senosios literatūros kūrėjams, knygos istorijos tyrimams. Nemaža dalis šių darbų jau pasirodė, kai kurių rankraščiai yra leidyklose arba spaustuvėse, kiti baigiami autorių. Savaime suprantama, į sukaktį autoriai dėjo ir deda dideles viltis, nes su šia visai Lietuvai svarbia data siejamas daugelio metų mokslinio darbo rezultatų publikavimas, kartu ir naujų mokslo problemų atodanga. Tarp spaudinių minėtinas ir vienas naujoviškiausių leidinių – elektroninis žurnalas "Lietuviškos knygos metai". Jis mūsų ir kitų tautų kalbomis, vaizdo ir garso dokumentika byloja apie Didįjį knygos įvykį, jo atskambius namie ir pasaulyje, Lietuvos ir lietuviško žodžio bičiulių darbus bei šventes. Pirmoji lietuviška knyga ir jos autorius Martynas Mažvydas įamžinami meno kūriniuose, muzikos garsuose, skulptorių prakalbintame akmenyje. Daugelį tyrimų vertų dalykų aptarė knygotyrininkų, kalbininkų, istorikų mokslinės konferencijos, kuriose subrandinta mintis veikiai taps reikšmingais straipsniais ir monografijomis. Galima pasidžiaugti, kad šiame darniame darbe Lietuvos knygotyrininkai jautė tvirtą žemę po kojomis. Iškalbus jų pastangų bei galimybių įrodymas – ir šis jūsų atverstas Mažvydo programos ženklu pažymėtas enciklopedinis žodynas. Švęsdami pirmosios lietuviškos knygos 500-ąsias metines, tokių veikalų turėsime ir daugiau, tačiau šis, tikimės, taip pat nebus užmirštas.

Parengė Vilniaus universiteto Knygotyros katedra

Išleido leidykla ALMA LITTERA,
Šermukšnių g. 3, 2600 Vilnius
Puslapis Internete: http://www.aiva.lt/AlmaLittera
Tiražas 2000 egz., Vilnius, 1997


Į turinįPapildoma informacijaPaieška