1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties

VALSTYBINĖ PROGRAMA

Ankstesnis programos lapasĮ turinįKitas programos lapasPapildoma informacijaĮ paiešką


Didžioji knygos programa

Tautos ir valstybės gyvenime nedaug tėra švenčių, savo reikšme pranokstančių pirmojo gimtąja kalba sukurto rašto arba spausdinto leidinio sukaktį. Tokį įvykį įprasmina visos pasaulio šalys: kūrėjų paminklais, knygos muziejais, senosios knygos perspaudais ir monumentaliais jos tyrinėjimais, visuotina pagarba kalbai, kurios garsus rašto simboliais užfiksavo ir ištobulino įžvalgūs kultūros lauko sodininkai. Lietuviai ypač skolingi savo knygai. Jau vien dėl to, kad ji išgelbėjo ir mus, ir mūsų valstybę.

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė programa rengta kone dešimtmetį. Pirmasis jos bandymas buvo paskelbtas dar 1987 m., po to jis ne kartą tobulintas. Užtruko ir programos įgyvendinimas. Tačiau dėl to vargu ar verta krimstis – per praėjusius metus įvyko tai, ko nesitikėjo nė pats įžvalgiausias programos rengėjas. Praėję metai pakeitė kiekvieną iš mūsų ir mus supantį pasaulį.

Šiame leidinyje skelbiami dokumentai aprėpia didelę įvairovę priemonių, renginių ir kūrinių, leidžiančių gerai suvokti Martyno Mažvydo knygos ir jos pasėto grūdo reikšmę lietuviškos raidės kelių šimtmečių derliui ir dirvonui. Programa kompleksinė. Joje Martyną Mažvydą ir jo palikimą vertinantys veikalai, senosios knygos tyrinėjimai, knygotyros žinias populiarinantys leidiniai, Martyno Mažvydo asmenybę ir lietuviškos knygos kelią mene, vaizdo ir garso dokumentikoje įkūnijantys kūriniai. Programos autoriai ypač siekė, kad tai, kas numatyta, duotų apčiuopiamą poveikį ir visai lituanistikai, ir visos Lietuvos kultūros horizonto plėtrai. Užmojų įgyvendinimui prireiks ne vien organizacinės veiklos pastangų ir materialinių išteklių. Šventė negali aplenkti pirmosios lietuviškos knygos lopšio – Karaliaučiaus, kitų lietuviškos raštijos istorijon įėjusių Mažosios Lietuvos miestų. Tačiau šiandien ji ten dar nėra laukiama. Reikalingi mūsų valstybės diplomatijos žingsniai, tarptautinė parama. Šventėje norėtume matyti kaimynus ir tolimesnius svečius. Daugiausia dėmesio tikimės iš kitų šalių akademinių bendruomenių ir tarptautinių organizacijų. Tikime, kad knygos jubiliejų dvasingai pažymės tautiečiai užsienyje. Gerai žinome jų pagarbą spausdintam žodžiui, gebėjimą jį sureikšminti ir pakylėti.

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinę programą patikėta vykdyti įvykio svarbą gerai suvokiančiai ir atsakomybę prisiimančiai komisijai. Nemaža jos narių dalis daugelį metų kūrė ir tobulino šią programą, yra žymūs mokslininkai, meno kūrėjai ir kultūros veikėjai. Sumanymų įgyvendinimą palengvins ir paspartins komisijos darbe dalyvaujantys Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai. Tačiau ypač laukiama visos šalies visuomenės parama. Iš jos tikimės pasiūlymų, iniciatyvos, aktyvaus dalyvavimo Jubiliejaus renginiuose ir, neslėpsime, akylaus žvilgsnio ir perspėjančio žodžio, jei kada nors komisija pernelyg sulėtintų ir suretintų savo žingsnius.

Tokia knygos šventė, kokią ryžomės surengti, iš esmės gali būti tik kartą žmogaus gyvenime. Širdingai kviečiame pasidžiaugti, kad turime galimybę būti jos dalyviai ir liudininkai.

Prof. Domas KAUNAS
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties
minėjimo valstybinės komisijos sekretorius


Ankstesnis programos lapasĮ turinįKitas programos lapasPapildoma informacijaĮ paiešką