1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties

VALSTYBINĖ PROGRAMA

Ankstesnis programos lapasĮ turinįKitas programos lapasPapildoma informacijaĮ paiešką


Jubiliejiniai renginiai

1.Surengti   iškilmingą Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo posėdį (Operos ir baleto teatro rūmuose).
       1997 m. sausio 8 d.

Atsakingas A.Šleževičius
Vykdo Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija.

2. Surengti tarptautinę knygotyros konferenciją, skirtą senajai lietuviškai knygai. 1997 m. rugsėjis

Atsakingas D. Kaunas.
Vykdo Vilniaus universitetas.

3. Surengti aštuntąjį baltistų suvažiavimą, skirtą ir pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui paminėti. 1997 m.

Atsakingas A. Rosinas.
Vykdo: Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas.

4. Surengti tarptautinius M. Mažvydo skaitymus. 1997 m. sausio 8 d.

Atsakingas J. Tumelis.
Vykdo: Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos istorijos institutas.

5. Parengti pirmajai lietuviškai knygai skirtas parodas. 1997 m.

Atsakingi: D. Kaunas, A. Šaltenis.
Vykdo: Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno viešoji biblioteka, Klaipėdos universitetas, Mažosios Lietuvos muziejus Klaipėdoje.

6. Surengti tarptautinę knygų parodą-mugę. 1997 m.

Atsakingas J. Nekrošius.
Vykdo Kultūros ministerija.

7. Surengti tarptautinę konferenciją "Renesanso ir reformacijos įtaka LDK ir Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrai". 1997 m.

Atsakingi: S. Vaitekūnas, H. Arnašius.
Vykdo Klaipėdos universitetas.

4.8. Pateikti informaciją apie M. Mažvydą ir pirmąją lietuvišką knygą kompiuteriniuose tinkluose. 1996 m.

Atsakingas L. Telksnys.
Vykdo: Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija.


Ankstesnis programos lapasĮ turinįKitas programos lapasPapildoma informacijaĮ paiešką