1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

VALSTYBINĖ KOMISIJA

Ankstesnis programos lapasĮ turinįPapildoma informacijaĮ paiešką


Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos nariai

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos nariai

Pirmoje eilėje (iš kairės): Vytautas Šilas, Romas Gudaitis, Domas Kaunas, Juozas Tumelis, Antanas Tyla, Bronislovas Genzelis, Vytautas Merkys, Vytautas Landsbergis, Ingė Lukšaitė, Justinas Marcinkevičius, Leonardas Sauka, Vaclovas Bagdonavičius, Žibartas Jackūnas
Antroje eilėje:  Juozas Neverauskas, Laimutis Telksnys, Napoleonas Kitkauskas, Algirdas Pocius, Jurgis Dvarionas, Arvydas Šaltenis, Povilas Jakučionis.

Dalies narių nuotraukoje nėra.

 • Domas KAUNAS (komisijos sekretorius) – Vilniaus universiteto profesorius;
 • Vaclovas BAGDONAVIČIUS – Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto direktorius;
 • Vladislovas DOMARKAS – Švietimo ir mokslo ministras;
 • Jurgis DVARIONAS – Lietuvos kultūros fondo pirmininkas;
 • Romas GUDAITIS – Respublikos Prezidento vyresnysis referentas;
 • Gediminas ILGŪNAS – Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius;
 • Povilas JAKUČIONIS – Seimo narys;
 • Albinas JOVAIŠA – Vilniaus universiteto profesorius;
 • Jonas KALVANAS – Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos valdytojas;
 • Napoleonas KITKAUSKAS – Pilių tyrimo centro "Lietuvos pilys" vyr. architektas;
 • Irena KUBILIENĖ –"Knygnešio" klubo pirmininkė;
 • Vytautas KUBILIUS – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto skyriaus vedėjas;
 • Bronislovas Juozas KUZMICKAS – Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto skyriaus vadovas;
 • Ingė LUKŠAITĖ – Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė;
 • Justinas MARCINKEVIČIUS – rašytojas;
 • Vytautas MERKYS – Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis;
 • Juozas NEKROŠIUS – kultūros ministras;
 • Juozas NEVERAUSKAS – laikinai einantis Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas;
 • Romualdas OZOLAS – Seimo narys;
 • Rolandas PAVILIONIS – Vilniaus universiteto rektorius;
 • Algirdas POCIUS – Seimo narys;
 • Zigmantas POCIUS – Valstybinės specifinės paskirties mokslo ir enciklopedijų leidyklos direktorius;
 • Arimantas Juvencijus RAŠKINIS – Seimo narys;
 • Leonardas SAUKA – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius;
 • Valentinas SVENTICKAS – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas;
 • Arvydas ŠALTENIS – Vilniaus dailės akademijos rektorius;
 • Reinoldijus  ŠARKINAS– finansų ministras;
 • Vytautas ŠILAS – Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas;
 • Laimutis TELKSNYS – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas;
 • Antanas TYLA – Lietuvos istorijos instituto direktorius;
 • Juozas TUMELIS – Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos skyriaus vedėjas;
 • Stasys VAITEKŪNAS – Klaipėdos universiteto rektorius;
 • Bronius VAŠKELIS – Vytauto Didžiojo universiteto rektorius;
 • Alis VIDŪNAS – Vilniaus miesto meras;
 • Zigmas ZINKEVIČIUS – Vilniaus universiteto profesorius;
 • Gintautas ŽINTELIS– ryšių ir informatikos ministras.

Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. I - 895
ir 1997 m. gruodžio 17 d. papildymas


Ankstesnis programos lapasĮ turinįPapildoma informacijaĮ paiešką