1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties

VALSTYBINĖ PROGRAMA

Ankstesnis programos lapasĮ turinįKitas programos lapasPapildoma informacijaĮ paiešką


XV – XVIII amžiaus raštijos paminklai ir jų tyrinėjimai

 1. Parengti ir išleisti lituanistinį knygotyros enciklopedinį žodyną. 1996 – 1997 m.
  Atsakingas D. Kaunas.
  Vykdo: VU Knygotyros katedra, Atviros Lietuvos fondas.
 2. Išleisti J. Tumelio monografiją "Abraomas Kulvietis". 1997 m.
  Atsakingas A. Tyla.
  Vykdo Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 3. Parengti ir išleisti iliustruotą studiją apie lietuviškus elementorius "Mūsų elementoriai". Autorių kolektyvas. 1996 m.
  Atsakingas D. Kaunas.
  Vykdo: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, "Šviesos" leidykla.
 4. Išleisti A. Jovaišo knygelę "Martynas Mažvydas" (iš mokyklai skirtos serijos "Gyvenimas ir kūryba"). 1996 m.
  Atsakingas L. Sauka.
  Vykdo "Šviesos" leidykla.
 5. Išleisti L. Citavičiūtės parengtus G. Ostermejerio rinktinius raštus. 1996 m.
  Atsakingas L. Sauka.
  Vykdo Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 6. Išleisti faksimilinį M. Daukšos "Katekizmo" leidinį. 1995 m.
  Atsakingas Z. Zinkevičius.
  Vykdo Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 7. Išleisti I. Lukšaitės parengtą M. Pretorijaus "Prūsijos įdomybių" ("Deliciae Prussiae") veikalo 1-ąjį tomą. 1997 m.
  Atsakingas A. Tyla.
  Vykdo Lietuvos istorijos institutas.
 8. Išleisti XVI – XVIII a. giesmių rinkinį. 1997 m.
  Atsakingas L. Sauka.
  Vykdo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 9. Išleisti E. Ulčinaitės parengtą J. Visliciečio "Prūsų karą". 1996 m.
  Atsakingas L. Sauka.
  Vykdo Vilniaus universitetas.
 10. Išleisti Vilniaus spaustuvių XVI – XVII a. knygų iliustracijų albumą. 1997 m.
  Atsakingas A. Šaltenis.
  Vykdo Vilniaus dailės akademija.
 11. Išleisti faksimilinį F. Pretorijaus vokiečių lietuvių kalbų žodyno 2-ąjį – 4-ąjį tomą. 1996 – 1999 m.
  Atsakingas Z. Zinkevičius.
  Vykdo Mokslų akademijos biblioteka.
 12. Išleisti I. Lukšaitės monografiją "Reformacija Lietuvoje". 1997 m.
  Atsakingas A. Tyla.
  Vykdo Lietuvos istorijos institutas.
 13. Išleisti Z. Zinkevičiaus "Lietuvių kalbos istoriją" anglų kalba. 1996 m.
  Atsakingas A. Rosinas.
  Vykdo Vilniaus universitetas.
 14. Išleisti "Lietuvių literatūros istorijos" 1-ąjį tomą ("Senoji lietuvių literatūra"). 1997 m.
  Atsakingas L. Sauka.
  Vykdo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 15. Išleisti V. Mažiulio parengtus "Prūsų kalbos etimologijos žodyno" 3-ąjį ir 4-tąjį tomus. 1996 – 1997 m.
  Atsakingas Z. Zinkevičius.
  Vykdo Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 16. Išleisti A. Volano "Rinktinius raštus" (sud. M. Ročka ir I. Lukšaitė). 1995 m.
  Atsakingas A. Tyla.
  Vykdo Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 17. Išleisti K. Eigmino parengtą faksimilinį  K. Sapūno - T. Šulco "Compendium gramaticae Litvanicae" leidinį. 1997 m.
  Atsakingas Z. Zinkevičius.
  Vykdo Lietuvių kalbos institutas.
 18. Išleisti Radvano "Raštus". 1997 m.
  Atsakingas L. Sauka.
  Vykdo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 19. Išleisti D. Kauno monografiją "Mažosios Lietuvos lietuvių knygos istorija, 1547 – 1940". 1996 m.
  Atsakinga A. Glosienė
  Vykdo: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Mažosios Lietuvos fondas (Kanada).
 20. Išleisti "Knygotyros" tomą, skirtą XVI – XVIII a. Karaliaučiaus ir lietuvių spaudos istorijos klausimams (lietuvių, vokiečių, latvių, estų, suomių, lenkų knygotyrininkų str. rinkinys). 1997 m.
  Atsakingas D. Kaunas.
  Vykdo Vilniaus universiteto leidykla, "Knygotyros" mokslo darbų redaktorių kolegija.
 21. Išleisti istorijos šaltinių antologijos "Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis" 2 – 3 tomus. 1996 m.
  Atsakingas A. Tyla.
  Vykdo Pedagogikos institutas.
 22. Išleisti knygų seriją "Senoji Lietuvos literatūra", t. 4 – 7. 1995 – 1997 m.
  Atsakingas L. Sauka.
  Vykdo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 23. Išleisti Genovaitės ir Broniaus Raguočių parengtus Vacl. Biržiškos rinktinius raštus. (Į programą traukiama kaip antraeilės svarbos užduotis). 1997 m.
  Atsakingas D. Kaunas.
  Vykdo Vilniaus universitetas.
 24. Išleisti knygą "Laureae Academicae..." – Vilniaus universiteto mokslinių laipsnių teikimo XVI – XVIII a. rankraščio publikacija. (Į programą traukiama kaip antraeilės svarbos užduotis). 1996 m.
  Atsakinga B. Butkevičienė.
  Vykdo Vilniaus universiteto biblioteka.
 25. Išleisti tarptautinės konferencijos "Renesanso ir reformacijos įtaka LDK ir Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrai" medžiagą. 1997 m.
  Atsakingi: S. Vaitekūnas, H. Arnašius.
  Vykdo Klaipėdos universitetas.

Ankstesnis programos lapasĮ turinįKitas programos lapasPapildoma informacijaĮ paiešką