M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

 

Giesmė "Prašimas ape Dvase"

 


 

 
"Prašimas ape Dvase"
43 sek. trukmės fragmentas
 
Danieliaus Sadausko atliekama giesmė.
Vargonuoja Gediminas Kviklys.