HYMN PRAŠIMAS APE DVASE

 


 

 

The hymn from M. Mažvydas Catechismus, page 43,
performed by Danielius Sadauskas.

Organist Gediminas Kviklys

"Prašimas ape Dvase"
         a fragment of 43 seconds