M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

M. Mažvydas. Katekizmas

PARINKTI PUSLAPIAI

Į turinįAnkstesnis puslapisPapildoma informacijaĮ paiešką


Catechismvsa prasty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas Karaliavczvi VIII. dena Meneses Sausia, Metu vßgimima Diewa. M.D.XLVII. H. Weinreicho spaustuvė. [1547, 79 p., knygos formatas 18 x 11 cm, rinkinio - 12,5 x 7 cm.] Saugoma Torunės universiteto bibliotekoje, sign. Pol.6.II.189.

Pirmoji spausdinta lietuviška knyga yra ne tik katekizmas, kaip rašoma antraštėje, bet joje skelbiamas ir pirmasis žinomas orginalus eiliuotas tekstas lietuvių kalba (tai eiliuota pratarmė "Knigieles Paczias byla Letuuinikump jr Szemaicziump"), pirmasis lietuvių kalbos elementorius ("Pygus ir trumpas mokslas skaititi yr raschity"), pirmasis lietuviškų giesmių rinkinys (manoma, kad ne visų giesmių vertėjas yra Mažvydas). Autorius sudarytojas šios knygos tituliniame lape nenurodomas, tačiau, kaip iššifravo J. Safarewiczius, jis įrašytas akrostichu eiliuotoje pratarmėje: MARTJNVS MASVJDJVS. Mažvydo Katekizmas, kaip ir kiti jo raštai, tarpais atspindi žemaičių (dūnininkiškas) autoriaus tarmės lytis, tačiau pasitaiko ir aukštaitybių. Kaip nustatė Ch. Stangas, E. Fraenkelis, Katekizmo tekstas dažnai labai pažodžiui verstas iš lenkiškųjų J. Sekluciano (1545 m.), J. Maleckio (1546 m.) katekizmų. Naudotasi ir lotyniškais šaltiniais. Katekizmą plačiai tyrinėjo A. Bezzenbergeris, J. Safarewiczius, G. B. Fordas, Z. Zinkevičius ir kt.

Patį katekizmą sudaro dešimt Dievo įsakymų, poterių tekstas, keli fragmentai, kurie laikytini pirmaisais Biblijos vertimo į lietuvių kalbą bandymais ir kt. Daugiausia vietos skirta giesmėms; jų yra vienuolika, drauge pateikiamos ir menzūrinės sistemos natos.

Jūs galite pasiklausykime giesmių, atliekamų Danieliaus Sadausko. Vargonuoja Gediminas Kviklys.
 
"Prašimas ape Dvase"
43 sek. trukmės fragmentas
 
"Apie Dvase Šventa" (Veni creator spiritus)
30 sek. trukmės fragmentas
 
Oratio Dominica ("Tieve musu Danguiesis")
1 min. 25 sek. trukmės fragmentas
 
"Christau, Dena esi ir švesibe" (Christe Qui Lux es et Dies)
41 sek. trukmės fragmentas

Vytautas Juozapaitis. Martyno Mažvydo Katekizmo PRADESTYSE giesmės šventos:

"BErnelis gimė mums"
53 sek. trukmės fragmentas

 1 (1)


8 (8)


13 (13)


17 (17)


18 (18)


40 (40)


41 (41)


42 (42)


43 (43)


44 (44)


45 (45)


72 (72)


73 (73)


74 (74)


Į turinįAnkstesnis puslapisPapildoma informacijaĮ paiešką