Kompozitorės ir atlikėjos Gintarės Jautakaitės labdaros koncertas

skirtas pirmosios lietuviškos knygos M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms išleidimo metinėms paminėti

Lietuvos ambasada Vašingtone, 1996 metų spalio 26 diena

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


AUKA. Lietuvos ambasadoje Vašingtone įvyko labdaringas kompozitorės ir atlikėjos Gintarės Jautakaitės koncertas, per kurį susirinkusieji paaukojo tūkstantį JAV dolerių Martyno Mažvydo paminklui Klaipėdos mieste statyti. Šis koncertas, vykęs spalio 26 dieną, buvo skirtas pirmosios lietuviškos knygos M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms išleidimo metinėms paminėti.

BNS


BETARPIŠKI ĮSPŪDŽIAI

Pirmosios lietuviškos knygos, Martyno Mažvydo Katekizmo, sukakties minėjimas Amerikoje įvyko iš anksto, 1996 metų spalio 26 dieną. Į Lietuvos ambasadą Vašingtone susirinko gerokai virš 100 žmonių kaip į mokslo, meno ir kultūros centrą. Minėjimą pradėjo klaipėdietė Birutė Eidintienė (ambasadoriaus žmona), pristatydama Romą Kasparą, kuris išsamiai apibūdino pirmąją knygą ir jos autorių. Po to sekė Gintarės Jautakaitės labai modernios elektroninės muzikos koncertas. Muzika ir dainų žodžiai buvo labai įdomūs, pačios dainininkės sukurti. Minint tai kas įvyko prieš 450 metų, pasirodė, kad niekas nestovi vietoje, o keliauja pirmyn ir keičiasi. Teko girdėti, kad dalis dalyvių nusivylė, jog iš 13 dainų tik 5 buvo atliktos lietuviškai. Visa kita buvo dainuota angliškai, nors dainininkė visai neseniai yra palikusi Lietuvą. Tikiuosi, kad vargšas Mažvydas dėl to, kad dabarties lietuviai taip greitai užmiršta savo seną ir garbingą praeitį bei kalbą, neapsivertė savo kape.

Po koncerto buvo galima pasidžiaugti ir įsigyti menininko Celestino G. Krulio modernių paveikslų. Paroda susilaukė dėmesio ir nemažai paveikslų buvo nupirkta.

Informaciją pateikė Genė Vasaitienė


Į turinįPapildoma informacijaPaieška