MAŽVYDO SKAITYMAI MCMXCVII

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos istorijos institutas kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje pirmosios lietuviškos knygos išleidimo 450 metų sukakties proga – devintuosiuose MAŽVYDO SKAITYMUOSE 1997.

Konferencija vyks:

1997 m. sausio 8 – 9 d. (trečiadienį ir ketvirtadienį) Vilniuje, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (Gedimino pr. 51) konferencijų salėje.


PROGRAMA

1997 sausio 8 (trečiadienis)

1400 – 1530 val.:

Įžangos žodžiai

Lietuvos integralumo Europoje kryptys XVI a.: Intelektualinės informacijos būdai – Prof. hab. dr. Antanas TYLA (Lietuvos istorijos institutas)

Martyno Mažvydo raštų kalbos ištakos – Akad. Zigmas ZINKEVIČIUS (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras)

Martyno Mažvydo asmuo jo laiškuose – Prof. dr. Albinas JOVAIŠAS (Vilniaus universitetas)

Martynas Mažvydas ir Lietuvos XVI amžiaus kultūra – Dr. Juozas TUMELIS (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

 

1600 – 1800 val.:

Lietuvos XVI amžiaus filosofinė raštija – Prof. hab. dr. Romanas PLEČKAITIS (Vilniaus universitetas)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Mažosios Lietuvos studentai Karaliaučiaus universitete (XVI – XVII a.) – Dr. Algirdas MATULEVIČIUS (Mokslo ir enciklopedijų leidykla)

Lietuvos giesmynų muzikinis tekstas: Nuo Mažvydo iki Slavočinskio – Dr. Jūratė TRILUPAITIENĖ (Kultūros ir meno institutas)

Jokūbo Ledesmos katekizmo lietuviškojo vertimo (1595) intarpai (teologijos požiūriu) – Vytautas ALIŠAUSKAS (“Aidų” leidykla)

 

1997 sausio 9 (ketvirtadienis)

1200 val.:

Martyno Mažvydo paminklo (autorius – Gediminas Jokūbonis) atidengimas Lietuvos nacionalinėje Jo vardo bibliotekoje

1400 – 1530 val.:

Jono Radvano "Radviliada" ir jos kultūrinis kontekstas – Dr. Sigitas NARBUTAS (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Senoji Lietuvos raštija XIX a. lietuvių literato žvilgsniu – Prof. hab. dr. Juozapas GIRDZIJAUSKAS (Vilniaus universitetas)

Senųjų raštų faksimilizacijos problemos Baltijos kraštuose: ("Bibliotheca Baltica") – Inara KLEKERE (Latvijos nacionalinė biblioteka)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštų tyrimo didaktiniai aspektai – Doc. dr. Alfredas BUMBLAUSKAS (Vilniaus universitetas)

1600 – 1800 val.:

Mažoji Lietuva tarp Nemuno ir Priegliaus (nuo kryžiuočių iki Mažvydo): Tyrimo postulatai ir jų paryškinimai – Doc. dr. Zigmantas KIAUPA (Lietuvos istorijos institutas)

“Aukso laisvės” mitas senosios Lietuvos raštijoje – Dr. Darius KUOLYS (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Biržų Radvilos, Respublika, Lietuva: Pastabos apie sąmonę XVII a. Lietuvoje – Prof. hab. dr. Henryk WISNER (Lenkijos Mokslų Akademijos Istorijos institutas)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras klientas pagal susirašinėjimą su Radvilais ir Chodkevičiais – Dr. Jūratė KIAUPIENĖ (Lietuvos istorijos institutas)

Diskusijos

Pabaigos žodžiai

 

Konferencijos metu veiks pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui skirta tarptautinė ekslibrisų paroda ir Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomos Mažvydianos paroda.


Organizacinis komitetas:


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį