1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo vardo premijų įteikimas
Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje

Vilnius, 1997 m. sausio 9 d.

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


A. KUBILIUS. Gerbiamieji Seimo nariai, dar keletas procedūrų šios garbingos sukakties minėjimo proga. Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos premiją – Vilniaus universiteto docentei daktarei R. Koženiauskienei įteiks Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos pirmininkas V. Landsbergis. Kviečiame į tribūnąį ponią R. Koženiauskienę. (Plojimai).

Gerbiamieji kolegos, Martyno Mažvydo premiją, įsteigtą Kultūros ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos už ypač vertingus ir visuotinai pripažintus senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus, įteiks profesoriui J. D. Range švietimo ir mokslo ministras Z. Zinkevičius. Kviečiam ministrą ir kviečiam profesorių J. Range. (Plojimai).

M. Mažvydo premiją studentams, parengusiems reikšmingus darbus knygotyros srityje, įsteigtą kultūros ministerijos Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto, bibliotekininkystės specialybės magistrantei J. Baltronaitei, įteiks kultūros ministras S. Šaltenis. (Plojimai).

Gerbiamieji kolegos, tuo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimą čia, Lietuvos Respublikos Seimo salėje, baigiame. Dėkojame visiems svečiams dalyvavusiems Seimo posėdyje, kviečiame visus, kas gali, dalyvauti atidengiant skulptūrą pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martyno Mažvydui Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje 12 val.. Dar sykį ačiū visiems svečiams. Ir dar sykį siūlau Seimo nariams paploti. (Plojimai)

Lietuvos Respublikos Seimo posėdžio stenograma.


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį