UNESCO emblema

UNESCO Generalinės Asamblėjos
147 sesijoje priimti sprendimai

1996 – 1997 metų sukaktys, kurių šventimas sietinas su UNESCO
(šalia 25 sukakčių, jau rekomenduotų UNESCO 146-oje sesijoje)


(xiii) Vengrų įsikūrimo Centrinėje Europoje vienuolikos šimtmečių sukaktis;

(xiv) Pirmosios lietuviškos knygos, Martyno Mažvydo "Katekizmo prasti žodžiai", išleidimo 450 metų sukaktis ;

(xv) Penkiolika šimtmečių nuo arabų poeto Imru'al-Qais gimimo;

(xvi) Pirmojo Rusijos valstybės teisyno, Sudebnik, išleidimo 500 metų sukaktis;<...>

Ištrauka iš dokumento: 147 EX/Decisions (49 puslapis)


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį