M. Mazvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metu jubiliejaus emblema

 

MAŽVYDO DIENA LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE

 

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


 

MAŽVYDO DIENOS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE

P R O G R A M A

1997 m. gegužės 13 d. Lietuvos Mokslų akademijos Mažojoje salėje (Gedimino 3, Vilnius)

 

Renginį pradeda – Lietuvos MA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas prof. Algirdas GAIŽUTIS

Pranešimai:

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA IR LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI. Prof. Domas KAUNAS

MARTYNAS MAŽVYDAS LIETUVIŲ KALBOTYROJE. Prof. Algirdas SABALIAUSKAS

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS PASIRODYMO APLINKYBĖS. Prof. Antanas TYLA

KNYGOS PRAEITIS IR DABARTIS. Poetas Marcelijus MARTINAITIS

KNYGOS ATEITIES KONCEPCIJOS. Doc. dr. Audronė GLOSIENĖ

Pradžia 16 val.

Surengta Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos leidinių paroda.
Lietuvos MA vestibiulyje buvo galima įsigyti naujausių "Minties" leidyklos išleistų knygų.

 

TRUMPAI APIE PRANEŠĖJUS

Domas KAUNAS (g. 1949) prof. habil. dr., Lietuvos MA narys, Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos sekretorius, Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėjas. Mokslo interesai: knygotyros teorija, lietuvių knygos istorija.

Algirdas SABALIAUSKAS (g. 1929) prof. habil. dr., Lietuvos MA narys, Latvijos MA užsienio narys, Lietuvių kalbos instituto direktorius. Mokslo interesai: baltų kalbų leksika, lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija.

Antanas TYLA (g. 1929) prof. habil. dr., Lietuvos MA narys, Lietuvos mokslo tarybos narys, Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos narys, Lietuvos istorijos instituto direktorius. Tyrinėja tris mokslo objektus: žmogus, tauta ir valstybės santykis įvairių vidaus ir tarptautinių aplinkybių sąlygomis, lietuvių tautos raida ir okupantų naikinančios valstybę pasekmės.

Marcelijus MARTINAITIS (g. 1936) poetas, doc., Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Mokslo interesai: lietuvių literatūros ir poetikos tyrinėjimai.

Audronė GLOSIENĖ (g. 1958) doc. dr., Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės katedros vedėja, Komunikacijos fakulteto prodekanė. Mokslo interesai: bibliotekininkystės teorija, socialinės bibliotekų funkcijos.

 

LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktuvės tapo kur kas reikšmingesniu įvykiu, negu buvo tikėtasi. Jų mastas peržengė Lietuvos ribas ir maloniai nustebino, paskatino susimąstyti. Suvokti šio įvykio esmę XX ir XXI amžiaus sankirtoje aktualu ne vien lietuviams, bet ir kitoms Baltijos šalies tautoms, kurių istorinė patirtis, kultūros tradicijos ir gyvensena yra daug kuo panašios.

Lietuvos Mokslų akademijos
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
Vilniaus universiteto Kalbotyros katedra
Mokslininkų rūmai

 

MAŽVYDO DIENA LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE

Gegužės 13 dieną Lietuvos Mokslų akademijoje įvyko renginys, Mažvydo jubiliejui paminėti. Renginį pradėjo ir vedė Lietuvos MA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas prof. A. Gaižutis. Susirinkusius pasveikino Seimo narys, Švietimo ir Kultūros komiteto pirmininkas Ž. Jackūnas. Pranešimą apie pasirengimą lietuviškos knygos metams, jų renginius, nuveiktus darbus skaitė prof. D. Kaunas ("Pirmoji lietuviška knyga ir lietuviškos knygos metai"). Prof. A. Sabaliauskas aptarė kalbotyrininkų darbus, skirtus M. Mažvydo katekizmui ("Martynas Mažvydas lietuvių kalbotyroje"), prof. A. Tyla – politines, visuomenines ir kultūrines pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo aplinkybes ("Pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo aplinkybės"), poetas M. Martinaitis kalbėjo apie knygos vietos visuomenėje pokyčius ("Knygos praeitis ir dabartis"), o docentė A. Glosienė – apie knygos ateities viziją ("Knygos ateities koncepcijos").

Renginyje dalyvavo Seimo pirmininko pavaduotojas prof. F. Palubinskas, vyriausybės nariai, MA prezidentas akademikas B. Juodka. Buvo surengta pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus proga išleistų leidinių paroda.

Remigijus MISIŪNAS


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį