MARTYNO MAŽVYDO KATEKIZMO SUKAKTIS

LIETUVOS AMBASADOJE WASHINGTON, DC
1997 m. lapkričio mėn. 16 d.

 


P r o g r a m a

Pradžios žodis JAV Lietuvių Bendruomenės Washingtono Apylinkės pirmininkas Algis Lukas
Rengėjų žodis ir Lietuvos Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio sveikinimas Amerikos lietuviams
Rengimo komiteto pirmininkė Egida Matulionienė

 “Lietuviškų giesmių istorijos pradžia: Martyno Mažvydo giesmynai”. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vadovė, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.

 “Mažvydas – asmuo”. Trumpą žodinį portretą piešia Romas Kasparas.

Tarptautinis sukaktuvinių ekslibrisų konkursas ir paroda. Supažindina dr. Vitolis Vengris.

Knygos apie Mažvydą JAV Kongreso bibliotekoje. Supažindina Daiva Barzdukienė.

Mažvydo giesmių eskizai. Supažindina ir smuiku iliustruoja Union, New Jersey,  Summit simfoninio orkestro narys Julius Veblaitis.

____________________________________________________

Šeimininkai Lietuvos Ambasadorius JAV ir Ponai Stasys ir Jūratė Sakalauskai
Rengėjai Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės Washingtono Apylinkė
Po programos, ekslibrisų ir knygų paroda, ir pasižmonėjimas 

PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį