PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

1997 METŲ LAPKRIČIO 23 DIENĄ, BOSTONAS

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


 
 

P R O G R A M A

Pradžios žodis

Aidas Kupčinskas

Sveikinimas Amerikos lietuviams
Vytauto Landsbergio,
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 m. sukakties
minėjimo valstybinės komisijos pirmininko laiškas

Svečių pristatymas
Zita Krukonienė

Lietuviškos knygos pradžia
Prof. Dr. Domas Kaunas,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 m. sukakties
minėjimo valstybinės komisijos sekretorius,
Vilniaus universiteto profesorius

Martynas Mažvydas ir lietuviškosios giesmių istorijos pradžia
Dr. Dainora Pociūtė Abukevičienė,
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
Senosios literatūros skyriaus vedėja

Lietuviško žodžio ir rašto kelias. Parodos pristatymas
Silvija Vėlavičienė,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Lituanistinio skyriaus vedėja

M. Tvarausko žodyno (1875) perspaudo pristatymas
Prof. Dr. Domas Kaunas

Minėjimo Bostone organizatoriai

Minėjimo Bostone dalyviai


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį