MAŽVYDO KNYGOS MINĖJIMAS ĮVYKO KANADOS SOSTINĖJE

Lietuvos Respublikos ambasados Otavoje pranešimas spaudai. 1997 gruodžio 10 d.

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Gruodžio 9 d. vakare Otavoje, Kanados Nacionalinės bibliotekos patalpose, įvyko bene paskutinis jubiliejiniais metais M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450-čiui paminėti renginys užsienyje. Kaip žinia UNESCO yra įtraukusi šią datą į svarbiausių metų minėtinų datų sąrašą.

Ta proga Lietuvos ambasada Otavoje įrengė Kanados Nacionalinėje bibliotekoje kelias ekspozicijas: XVI amžiaus lietuviškų knygų viršelių, taip pat istorinių Lietuvos žemėlapių parodą, bei parodą, skirtą M. Mažvydui ir jo epochai, kurią Š. Amerikos šalims paruošė ir atsiuntė M. Mažvydo Nacionalinė biblioteka iš Vilniaus. Pastarosios parodos sudarytoja - bibliografė Silvija Vėlavičienė.

Vakarą vedė daininkė, Filadelfijoje gimusi ir augusi solistė Rasa Krokytė - Veselkienė, pagiedojusi senovines lietuvių liaudies giesmes. Jai fortepijonu pritarė Loreta Cassidy. Pranešimą vakaro metu "Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit" perskaitė Lietuvos ambasadorius Kanadoje dr. Alfonsas Eidintas, nušvietęs istorines M. Mažvydo knygos pasirodymo aplinkybes, knygos turinį ir jos svarbą lietuvių tautinei kultūrai.

Vakare gausiai dalyvavo Otavos visuomenės atstovai, Otavos ir Carletono universitetų dėstytojai, politikai, žurnalistai, diplomatinis korpusas: Suomijos, Baltarusijos, Latvijos ambasadoriai, Danijos, Rusijos, Lenkijos, Italijos ambasadų patarėjai, taip pat Kanadoje gyvenantys lietuviai iš Otavos, Montrealio ir net Toronto, pakviesti Kanados latvių ir estų organizacijų atstovai. Išvakarėse šis renginys buvo anotuotas svarbiausiame Otavos dienraštyje "The Ottawa Citizen".

Drauge tai buvo pirmas didelio masto kultūrinis renginys, kurį plačiajai visuomenei suruošė vos nuo 1995 m. rugpjūčio veikianti viena jauniausių Kanados sostinėje Otavoje Lietuvos Respublikos ambasada.

Aušrinė Simanaitienė

THE CITIZEN'S WEEKLY
BOOKS

TUESDAY
Anniversary Celebration: Lithuanian Embassy marks 450th anniversary of first Lithuanian book; soloist performance, 6:30p.m. National Library of Canada, 395 Wellington St. 992-9988.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška