PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS KARALIAUČIAUS KRAŠTE

1997 m. liepos 18 d.

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


P R O G R A M A

12.00 Karaliaučiaus krašto gyventojų ir svečių iš Lietuvos susitikimas prie Ragainės (Nemano) bažnyčios.

12.00 – 12.25 Istorijos žinios apie Ragainę, jos bažnyčią, pirmosios lietuviškos knygos autorių M. Mažvydą ir kitus čia dirbusius lietuviškos raštijos kūrėjus.

12.25 – 12.55 Klaipėdos universiteto folklorinio ansamblio "Vorusnė" koncertas "Lietuvininkump ir žemaičiump". Vadovė prof. A. Kaukienė.

 

13.00 – 15.00 Kelionė į Karaliaučių (Kaliningradą).

15.00 – 16.00 Pietūs.

16.00 – 19.00 Minėjimas Karaliaučiaus katalikų bažnyčioje:

Tautiška giesmė. Muzika ir žodžiai V. Kudirkos.

Lietuviai esame mes gimę. Muzika St. Šimkaus, žodžiai J. Zauerveino.

Sveikinimo žodžiai. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos pirmininko pavaduotojas dr. Ž. Jackūnas, Karaliaučiaus krašto katalikų kunigas A. Gauronskas.

 

 

Pranešimai: prof. D. Kaunas. Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga;

Dr. J. Trilupaitienė. Martyno Mažvydo laikų muzika;

B. N. Adamov (Kaliningrado kraštotyros draugijos atstovas). Mažosios Lietuvos spaustuvės.

Koncertas. Dainuoja solistai J. Leitaitė ir M. Žemaitis, Sveikinimo žodį prie Ragainės bažnyčios taria prof. D. Kaunas vargonuoja B. Vasiliauskas.

Dainuoja Jungtinis Vilniaus arkikatedros ir Vilniaus rajono mokytojų choras. Vadovas P. Bagdonavičius.

19.00 – 20.00 Šv. Mišios. Aukoja Pasaulio lietuvių arkivyskupas Jo Ekscelencija Paulius A. Baltakis OFM.
 
Jo Ekscelencijos Pauliaus A. Baltakio pamokslas pasakytas iškilmingų pamaldų metu.

20.00 – 21.00 Vakarienė

21.00 Išvykimas

Minėjimo metu veikė Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos leidinių paroda.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška