M. Mažvydo knyga Kroatijoje

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


1997 m. balandžio 15 – 22 dienomis Kroatijoje, Hvaro mieste vyko EBU (Europos transliuotojų sąjungos) radijo projektų konkursas "Maruliko premija – dar kartą atrandame senuosius tekstus", kurio tikslas – prikelti senąją literatūrą ir radijo priemonėmis ją perteikti šiuolaikiniam klausytojui.

Festivalyje su savo programa "Imkit mane ir skaitykit" (lietuviškai knygai 450) dalyvavo Lietuvos radijo literatūros ir dramos redakcijos žurnalistės G. Jankauskienė ir J. Kryževičienė. Markus Markuličius (1450 – 1524) – kroatų literatūros pradininkas, tad festivaliui kaip tik tiko M. Mažvydo tekstai. Lietuvos radijo projektas buvo klausomas pranciškonų vienuolyne, kuris buvo pastatytas beveik tuo pat metu kaip ir išleista Mažvydo knyga, reflektoriume. J. Kryževičienės žodžiais, tai buvo puiki erdvė, ir joje buvo keista girdėti M. Mažvydo tekstus, pro langą regint beprotiškai mėlyną dangų, jūrą ir palmes.

Gautas kvietimas dalyvauti konkurse paskatino sukurti tokį projektą, nes panašaus pobūdžio laidų Lietuvos radijas nedaro. Kelionę į Kroatiją parėmė Pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių sukakties paminėjimo valstybinė komisija ir Atviros Lietuvos fondas.

Tekstus skaitė trys aktoriai: Algis Latėnas, Rimantas Bagdzevičius ir šviesaus atminimo Henrikas Kurauskas, – buvo paimtas garso įrašas iš Akademinio dramos teatro spektaklio "Mažvydas". Šalia A. Latėno progiesmiu sakomų tekstų skambėjo Broniaus Kutavičiaus muzika.

Iš viso festivalyje buvo išklausyta 19 radijo programų iš 16 šalių. "Prix Marulic" didįjį prizą laimėjo Bosnijos ir Hercogovinos radijo kompozicija, antrasis ir trečiasis prizai atiteko Italijos radijo stočiai RAI ir Kroatijos radijui. Lietuvos radijo programa, deja, liko be prizų, tačiau buvo gerai įvertinta festivalio dalyvių ir kritikų. Daug kas teigė, kad lietuvių kalba nuostabi, o aktoriai sugebėjo ypatingai ją perteikti, gi vienas pridūrė, kad Kurausko suvaidintą Mažvydą tiesiog mato. Lietuvių programa sulaukė palankių atsiliepimų ir Kroatijos spaudoje.

Šalia konkurso festivalyje buvo ir plati edukacinė programa. Po perklausų vyko aptarimai, diskusijos, o pasibaigus kokursui buvo surengtas seminaras, skirtas senosios literatūros adaptavimo radijuje problemoms. Tai buvo puiki proga Lietuvos radijo darbuotojams sužinoti, kaip dirba jų kolegos svetur, pasisemti idėjų, kaip pritaikyti jų patirtį Lietuvos radijuje.

Konkursui Lietuvos radijas išleido savo parengtos programos tekstą lietuvių ir anglų kalbomis "Imkit mane ir skaitykit – Take me and read me".

Remigijus MISIŪNAS


Į turinįPapildoma informacijaPaieška