Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis paminėta ir Niujorke

Lietuvos rytas / 1997 m. balandžio 8 d., Nr. 80

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Niujorkas – Vilnius, balandžio 7 d. (ELTA). Niujorko miesto bibliotekoje iškilmingai paminėta pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo "Katekizmo" – 450 metų sukaktis.

Minėjimą surengė Lietuvos generalinis konsulatas ir Lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos valdyba kartu su Niujorko biblioteka. Minėjime dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai, Amerikos baltistai, Niujorke reziduojantys diplomatai.

Minėjimą pradėjo Lietuvos generalinis konsulas Petras Anusas. Pagrindinį pranešimą apie Martyno Mažvydo asmenybę, jo "Katekizmą", kitas parengtas knygas perskaitė Dr. Elona Vaišnienė.

Apie Niujorko bibliotekos slavų ir baltų skyrių susirinkusiems papasakojo jo kuratorius Edvardas Kasinecas. Skyriaus fonduose yra net XVII amžiaus lietuviškų spaudinių, tačiau didžiąją lietuviškųjų rinkinių dalį sudaro pokarinė išeivijos mokslo, grožinė literatūra, periodika.

Niujorko bibliotekoje surengta senųjų baltų leidinių paroda, kurioje lankytojai galėjo pamatyti ir M. Mažvydo "Katekizmo" faksimilę.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška