M. Mažvydo Katekizmo giesmės
Europos krikščionybės istorijos kontekste

Tarptautinis ekumeninis seminaras – giedojimo savaitė Nidoje

1996 m. rugsėjo 7 – 22 d.

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


1996 m. rugsėjo 7 – 22 dienomis Nidoje vyko trečiasis tarptautinis ekumeninis bažnytinės muzikos seminaras. Jį organizavo vargonininkas, kantorius, himnologas ir kompozitorius iš Vokietijos Fryderis Gutovskis (Frieder Gutowski) kartu su Vokietijos evangeliškų bažnyčių susivienijimu bei Lietuvos evangeliškų bažnyčių muzikų sandrauga. Dalyvavo evangeliškų bažnyčių chorvedžiai, vargonininkai, choristai iš Lietuvos, Kaliningrado srities ir choristai iš Vokietijos. Iš viso buvo apie 50 žmonių. Vadovavo, kaip ir ankstesniais metais, Fryderis Gutovskis (Vokietija, parapijinis giedojimas), Irina Godow (Vokietija, vadovavimas vaikų chorams), Martyn Kothaus (Vokietija, vargonavimas) ir Tamara Blažienė (Lietuva, darbas su choru).

Šis, jau trečiasis, Nidos seminaras buvo skirtas pirmosios lietuviškos knygos, M. Mažvydo "Katekizmo", 450-osioms metinėms. Jis vadinosi: M. Mažvydo Katekizmo giesmės Europos krikščionybės istorijos kontekste.

"Liuteronų balse" rašoma, kad pirmasis seminaras subūrė žmones. Buvo atliktas didelis paruošiamasis darbas. Teko pastudijuoti giesmių, patekusių į M. Mažvydo Katekizmą bei "Giesmes Krikščioniškos" istoriją, peržiūrėti daugybę įvairių epochų kompozitorių bažnytinių kūrinių, paskui atrinkti ne tik pačias charakteringiausias, įdomiausias, bet ir tokias, kurias įmanoma paruošti per trumpą laiką su mūsų seminaro dalyviais – pusiau saviveiklininkais. O norėjosi parodyti ne tik istorinę giesmių raidą, bet ir tai kaip įvairūs kompozitoriai interpretuoja tą pačią melodiją, tą pačią giesmę. Visa tai išryškėjo per koncertinę programą. Ją sudarė Fr. Gutowski. Pirmiausia, jis pasiūlė ypatingą koncerto formą, t. y. koncertą – pamaldas. Buvo pasiremta senąja pamaldų tvarka:

Ingressus
Psalmodie
Lectio – Responsorium
Hymnus
Canticum
Oratio
Conclusio

Ingressus

Apie Dvasią šventą.
Veni creator spiritus

Fr. Gutowski, kaip jau minėjau,– himnologijos specialistas bei kompozitorius. Jis šiam seminarui sukūrė kompoziciją. Joje parodė, kaip iš vieno žodžio "Ateik", t. y. iš 2 – 4 garsų motyvo išsivysto grigališkas choralas "Veni creator", kaip vėlesniais laikais šis choralas transformuojasi į giesmę "Sventa Dvasia musump ateik". Po trumpo J.S. Bacho choralo "Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist" ši kompozicija nuskambėjo tiesiog kaip istorijos pradžia. Po to dar skambėjo A. Dalua, J. Eccardo bei T. Blažienės kūriniai ta pačia tema.

Psalmodie

Psalmas 102. Benedic anima mea Domine

Nun lob mein Seel den Herren.
Liaupsink duša mana pana.

Iš amžių glūdumos atėjo ši grigališkoji psalmė. O iš M. Mažvydo laikų – J. Kugelmano kompozicija. J. Kugelmanas pirmas pritaikė liaudies melodiją šiai psalmei. Savo laiku ši psalmė buvo labai populiari Prūsuose, ją labai mėgo hercogas Albrechtas. Po J. Kugelmano-Buxtehude choralas vargonams ir J.S. Bacho motetas chorui ta pačia tema.

Dar viena psalmė iš Katekizmo, tai 50-oji psalmė "Erbarm dich mein" – "Susimilk ant mūsų, Dieve". Ir vėl 2 variantai: J.S. Bacho choralas bei M. Praetoriaus kompozicija chorui.

Lectio – Responsorium

Po skaitinių Lectio – Responsorium skambėjo daug kam Lietuvoje žinoma psalmė "Gyvenimą tas turės". Ją buvo iššifravęs prof. K. Kaveckas. Ši vienintelė 4 balsams skirta giesmė M. Mažvydo pateikta knygoje "Giesmės krikščioniškos".

Hymnus

Christe, diena esi ir šviesybė. (Katekizmas).

Ir vėl J.S. Bacho choralas vargonams ir puikus J. Schein'o duetas.

Canticum

Jesus Christus unser Heiland. Jesus Christus sūnus Dieva. Giesmė iš "Giesmių Krikščioniškų", M. Mažvydo pateiktą kaip skirta dviem balsams. Po jos – vėl J.S. Bacho choralas vargonams ta pačia tema.

Oratio

Dominica. Vater unser. Tėve mūsų. Šalia vokiškų variantų – J. Eccard'o ir Melchior'o Franck'o chorinių kompozicijų – buvo atliktas ir lotyniškas I. Stravinskio "Pater noster"variantas.

Visą renginį vainikavo F. Mendelsono sonatos vargonams "Vater unser im Himmelreich" I dalis.

Conclusio

Visi atlikėjai ir visi klausytojai kartu giedojo "Tėve mūsų" iš M. Mažvydo Katekizmo.

Visa ši programa buvo atlikta Vilniuje, reformatų (rugsėjo 20 d.) bei liuteronų (rugsėjo 22 d.) bažnyčiose. Arkikatedroje (rugsėjo 21 d.) dėl laiko stokos teko ją gerokai sutrumpinti.

Be minėto vargonininko M. Kothauso, renginyje dalyvavo solistas D. Sadauskas ir R. Vitkausko vadovaujamas styginių ansamblis.

Tamara BLAŽIENĖ


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį