1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties leidinio

SVEČIŲ KNYGA

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai


1996-1998 metais LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ svetainė (http://daugenis.mch.mii.lt/atspindziai/ ) buvo dažnai lankoma, gauta nemažai laiškų anglų ir lietuvių kalbomis. Čia pateikiame keletą įdomesnių lietuviškų laiškų iš pirmosios  Interneto svetainės pašto.


Atliekate labai vertingą darbą. Aukite ir toliau.
 

Paulius Jasiukonis

 
Date sent: Mon, 6 Jul 1998 13:25:54 EDT
From: JASIUKONIS@aol.com
To: atspindziai@mch.mii.lt
Subject: Form response
 

___________________________________________

Sveiki mieli Lietuviai darbuotojai. Labai buvau nustebęs pirmą kartą, kai jus radau "Internete". Aš pradedu įsivaizduoti kaip prieš 450 metų pasirodė pirmoji knyga. Mes dabar laisvi ir gal tik per apsileidimą  neįsijungiame į lietuvių spaudą. O štai po tų daugelio metų mus  galima skaityti "Internete".

Esame ant Naujųjų Metų slenksčio ir norime palinkėti jums nepailstamo darbo, daug laimės ir sėkmės 1998 metais.

Su didžiausia pagarba,
Juozas ir Aldona Spreinaičiai

 
Date sent: Tue, 30 Dec 97 15:37:31 PST
From: "MIRDA" mirda@ctaz.com
Subject: Sveikinimai iš saulėtos Arizonos

___________________________________________

O kaip mes galime norėti, kad kiti naudotų baltiškus vietovardžius, jei mes PATYS per radiją, TV ir spaudoje vartojame "Kaliningrado sritis"? Tai tik liudija apie lietuviško charakterio silpnumą ir savigarbos neturėjimą!

Manau, kad reiktų kaip tai pradėti kampaniją, kad pradžiai bent mes patys pradėtume vartoti senuosius pavadinimus, o toliau bus matyti.

 

Su pagarba
Julius Ustinavičius

Date: Tue, 23 Dec 1997 10:25:03 +0200
From: Julius julius.u@usa.net
Subject: Prūsijos Vietovardziai

___________________________________________
 
Labai reikalinga tema. Mes, Lietuviai neturime jokios savigarbos, jei per radiją ir TV skamba mums primesti Karaliaučiaus krašto vietovardžiai. Reiktų pradėti kompaniją, kad mes patys pradėtume taisyklingai vadinti, tai ko gero padės tą suprasti ir kitiems

Julius

Date: Sat, 20 Dec 1997 10:25:03 +0200
From: Julius julius.u@usa.net
Subject: Liet.Vietovardziai

________________________________________

Gerbiami Kolegos,

Maloniai buvau nustebintas Jūsų šiandien atnaujintu puslapiu Internete (kur "užklydau" domėdamasis daugiaterpių (multimedia) taikymu humanitarinėje sferoje). Santūrus, bet kartu skoningas dizainas teigiamai veikia skaitytoją. Nuoširdžiai sveikinu.

Norėtume įsigyti "Lietuviškos knygos metus" kompaktiniame diske. Kokia bus šio CD-ROM'o kaina? Rašėte – "nebrangiai"?

Su geriausiais linkėjimais visam Jūsų MCH kolektyvui

Jonas Punys
Assoc. Prof. Ph. D.
Image Processing & Multimedia lab.

Date sent: Fri, 24  Oct 1997 21:18:32 +0300
From: "Punys, Jonas" jpunys@mmlab.ktu.lt
Organization: Kaunas University of Technology
Subject: CD-ROM ?

____________________________________________

Puiku!
Džiugina informacijos gausumas, dizainas, stebina programos kūrėjų entuziazmas.

Danutė Mukienė,
žurnalo "Žemaičių žemė" redaktorė

Date sent: Tue, 07 Oct 1997 16:33:32 +0200
____________________________________________

Puikus puslapis!
Atspindžiai!

Nėra ką daugiau pasakyti! O pasakysiu daugiau, kai laiko atsiras...

-js-

Date sent: Sat, 20 Sep 1997 12:10:10 +0300
From: Jonas Skendelis j.skendelis@amadeus.omnitel.net
Organization: BA
____________________________________________

Gerb. kolegos,

prieš porą dienų gavau ponios Elonos Vaišnienės, redaktorės iš JAV, laišką su pastabomis dėl Web puslapių kalbos.

Viena pastabų - lietuviškos raidės tekstuose anglų kalba. Cituoju:

"Atrodo, kad esat atkreipę dėmesį, kad sudarkomos lietuviškos pavardės, jeigu angliškoj versijoj naudojami lietuviški ženklai. Spėju, kad į tai atsižvelgdami ir rašote Mazvydas – be paukščiuko. Deja, "elektroniškoj"versijoj dar vis informuojama, kad pirmąją lietuvišką knygą išleido "Maflvydas".

Perduodu šia pastabą autoriams. Atsiprašau už sutrukdymą.

Daiva Ulbikienė
LNB WWW serv admin.

Date: Tue, 15 Jul 1997 14:07:17 +0000
From: Daiva Ulbikiene daiva@lnb.lrs.lt

____________________________________________

Tenka pagirti jūsų pastangas išgarsinti ir paminėti pirmosios lietuviškosios knygos sukaktuves pasauliniu mastu.Tai didelė garbė Lietuvai.

Paulius Jasiukonis

Date: Wed, 18 Jun 1997 02:04:32 -0400
From: JASIUKONIS@aol.com
Los Angeles
, CA 90005, U.S.A.
____________________________________________

Esu labai susižavėjęs Jūsų Interneto resursais švenčiant 450 Mažvydo Knygos Jubiliejų.

Kun. Algimantas Žilinskas

Date: Sun, 15 Jun 1997 08:20:49 -0400
From: zilinsk zilinsk@ibm.net
Ontario, Canada

____________________________________________

Ačiū. Tai – gražu, išsamu, įdomu, estetiška, išbaigta, puiku. Tai didelis nuostabus ir nuoširdus darbas, kuris suteikia džiaugsmą ir gerą nuotaiką. Jis vertas tuzino pagyrų ir geriausių palinkėjimų kuriant kitus albumus, kurių nekantriai mes laukiame.

Su pagarba

Laura Virkutienė

Date: Mon, 09 Jun 1997 17:53:13 +0300
From: Laura laura@snt.lt
Vilnius 2038

_____________________________________________

Sveikinu su "LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ" Internete išsamiu atžymėjimu (pradedant istorijos lapais su programomis, renginiais, atspindžiais žiniasklaidoje ir baigiant teatro pastatymo garso ir vaizdo įrašais ir t. t.). Viskas įdomu, gražu ir naudinga. Bijodamas nusikalsti istorijai, nedrįstu ieškoti leidinyje nubrauktinų "nereikšmingų" ar "neįdomių" medžiagų. Tam ir yra pribuvęs INTERNETAS, kad jame tilptų viskas. To linkiu išbaigtiems leidiniams eteryje, kuriame iki šiol Lietuvai skirtos vietos jau tikrai tuščios nebepaliksite. Nes erdvėje prasivėrusio srauto užtvenkti jau nebepajėgsime, į prieškompiuterinius laikus jau nieks nebegrįžime.

Žodžiu, susilaukėme laiko, kada kur buvęs nebuvęs ir lietuvis prieš išeinant pro duris už kompiuterio peliukės captelėjęs jau gali žaibo greičiu ne tik raštu ir žodžiu su Tėvyne žiniomis pasidalinti, bet ir vaizdgarsiniais renginiais pasigėrėti. Dėka pigaus Interneto, ryšys su Tėvyne netrukus taps daug intymesniu, praktiškesniu, negu globaliniu mastu per Žemės palydovus kada nors pribūsimos Lietuvos TV kanalų laidos. !!! Tai reiškia, jog jau prasidėjo namiauklų, namišvietų, šeimtalkų reikalingumo įsivesdinėjimo era!!!

Lietuvos pil. Jonas KASELIŪNAS

 

Date sent: Fri, 13 May 1997 11:43 -0300
From:
Jonas Kaseliūnas jonas@epm.net.co
KOLUMBIJA
Tel./Faks.: 8 10 +57 +4 +263 8550

_____________________________________________

Žaviuosi Jūsų darbu ir linkiu dar daug darbų. Darbų, kurie skristų į pasaulį ne tik su Mažvydo pirmosios knygos sparnais.

Gražina Krikščiukaitienė,
dvisavaitinio laikraščio "Mokslo Lietuva" redakcija,
Aušros Vartų 6-8, 2001 Vilnius

Date sent: Wed, 14 May 1997 14:16 -0300
From: MCH <jush@ktl.mii.lt>
Organization: Institute of Mathematics and Informatics
_____________________________________________

 

Ačiū! Ir tegu Jums padeda visos gerosios gimtosios žemės galybės.

Dalia Valančiūtė ir Mykolas Karčiauskas

Date sent: Fri, 17 Apr 1997 13:18 -0300
From: MCH <jush@ktl.mii.lt>
Organization: Institute of Mathematics and Informatics

_____________________________________________

Galerija mums labai patiko. Dėkojame jos sudarytojams už didelį darbą.

Marija ir Martynas Purvinai,
a/d 737 Kaunas 3036

Date sent: Fri, 11 Apr 1997 13:38 -0300
From: MCH <jush@ktl.mii.lt>
Organization: Institute of Mathematics and Informatics

_____________________________________________

Gražu ir pažintine prasme naudinga. Ačiū. Linkiu visokeriopos sėkmės tolimesniame darbe.

Vilma Dragūnienė,
A. Goštauto 12, kab. 211, 2600 Vilnius

Date sent: Thu, 10 Apr 1997 14:35:12 -0300
From: Vilma Draguniene vilmad@ktl.mii.lt
Organization: Institute of Mathematics and Informatics

_____________________________________________

Puikūs puslapiai ilgam gyvenimui.

Skaitmeninio Vaizdo Ložė
Ašmenos 10, Vilnius

Date sent: Fri, 09 Apr 1997 18:48:52 +0300
From: Logium Visi Numeralis svl@ktl.mii.lt
Organization: LR Kompiuteristų klubas

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai