Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis

APIE MARTYNĄ MAŽVYDĄ

Į turinįAnkstesnis puslapisPapildoma informacijaĮ paiešką


Senovinė spaustuvėMartynas Mažvydas – pirmosios lietuviškos knygos rengėjas. Spėjama, gimęs Žemaitijoje apie 1510 m., buvo išsilavinęs, mokėjo kalbų, karštai pritarė Reformacijai ir pažinojo nemažai įtakingų jos skleidėjų, buvo persekiojamas už dalyvavimą Reformacijos judėjime. 1539 – 1542 m. dėstė A. Kulviečio įsteigtoje Vilniaus aukštesniojoje evangelikų mokykloje. 1548 m. (per pusantrų metų) baigė Karaliaučiaus universitetą bakalauro laipsniu. Buvo neturtingas, todėl išlaikymą gavo iš Prūsijos kunigaikščio iždo. Nuo 1549 m. pavasario iki mirties kunigavo Ragainėje. Buvo reiklus protestantizmo diegėjas, darbštus, todėl susilaukė pripažinimo ir paaukštinimo – 1554 m. pakeliamas arkidiakonu. Daug laiko skyrė lietuviškos protestantų raštijos kūrybai. M. Mažvydas, be "Katekizmo...", parengė daugiau protestantiškų knygų, parašė laiškų. Jų turinys rodo, kad autorius buvo gilios humanistinės kultūros, dvasingos prigimties ir talentingas Renesanso laikų inteligentas. Jis labai vertino knygas ir kaupė biblioteką. Knygas ženklino įrašu: "M. Mossuid sibi et suis comparavit" (M. Mažvydas sau ir saviesiems įsigijo). Lietuvių raštijos kūrėjas mirė 1563 m.

Senovinė spaustuvė


Į turinįAnkstesnis puslapisPapildoma informacijaĮ paiešką