Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis

PIRMOJI KNYGA ISTORIJOJE IR ATMINTYJE


Katekizmo antraštinis  lapas

Martyno Mažvydo pirmoji lietuviška knyga – lietuviškos spaudos, tikybinės ir pasaulietinės literatūros, lietuvių rašomosios ir literatūrinės kalbos norminimo pradžia, vienas iš svarbiausių tautinės kultūros paminklų. Autorių įvertino amžininkai, kūrybinis palikimas moksliškai pradėtas tyrinėti XVIII a., kai Švietimo paveikti prūsų ir lietuvių praeitimi susidomėjo Prūsijos istoriografai, pradėtos pardavinėti Karaliaučiaus Pilies bibliotekoje išsaugotos "Katekizmo..." tiražo atsargos. Mokslo reikalams A. Šleicheris pirmasis perspausdino dalį (1857 m.), o A. Becenbergeris – visą (1874 m.) pirmosios lietuviškos knygos tekstą. Vėliau ją tyrinėjo daugelio pasaulio tautų lituanistai ir Lietuvos mokslininkai. Lietuvoje išleisti keli fotografuoti "Katekizmo..." leidimai. 1947 m. okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje paminėtas pirmosios lietuviškos knygos 400 metų jubiliejus. M. Mažvydo tema rašomi literatūros ir muzikos veikalai, kuriami dailės kūriniai, jo vardu vadinamos Lietuvos miestų gatvės, Klaipėdoje įkurtas M. Mažvydo skulptūrų parkas.

 


Į paieškąPapildoma informacijaAnkstesnis puslapisĮ turinį