1547 1997

"LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ" ĮVERTINIMAS

Į pradžiąInformacijaPaieška


LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ svetainė Internete pakvietė lankytojus 1996 metų pabaigoje. 1997 metai buvo gausūs  pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties įvykių: minėjimų Lietuvoje ir pasaulyje, parodų, konkursų, leidinių. Visa tai buvo operatyviai atspindėta LIETUVIŠKOS KNYGOS METUOSE. 1997 metų pabaigoje tas triūsas buvo įvertintas Interneto žymūno ženkleliu - auksiniu  kryžiumi. Čia pateikiama ištrauka iš tuometinio dvisavaitinio laikraščio "Naujoji komunikacija"  apžvalgos Lietuva Internete, kurioje nuolatinis šios skilties apžvalgininkas Vladas Palubinskas komentuoja mūsų darbą.


Redaktoriaus žodis

LOL auksinis kryžius nėra koks nors valstybės ordinas, jis neskiriamas balsuojant, nesuteikia jokių privilegijų ir neužkrauna atsakomybės. Tai nėra geriausiųjų rinkimai - konkursai, numeracija, apdovanojimai nekaip dera su žmogiškuoju orumu.

Tiesiog prižiūrint "Lietuvą Internete", įtraukiant į paieškos rodyklę naujas paslaugas, elektronines buveines, apžvelgiant savaitės įvykius Lietuvos Internete, dažnai labai norisi padėkoti, išreikšti pagarbą, nors geru žodžiu atsiliepti apie tuos, kurie įneša ką nors naujo, vertingo, gražaus, kas dar vienu laipteliu pakylėja, praturtina, atveria Lietuvą į ateities pasaulio bendruomenę.

Juo labiau, kad kūrėjai niekada nebūna deramai įvertinami, jų atlyginimas, viešpataujant apmokėjimui pagal sąnaudas, visada atsilieka nuo jų nuopelnų. Tuo tarpu jų paslaugos neretai būna visai nemokamos ir visiems prieinamos.

Jei tikėti šviečiamojo amžiaus išminčiumi Rošfuko (Francois de La Rochefoucauld), "Nuoširdžiai girti gerus darbus - beveik tas pats, kas prisidėti prie jų darymo".

Vertinimo rodikliai:

naudingumas,
naujumas Lietuvoje,
lengvas priėjimas (nemokama, neperkrauta baitais ir technologiniais suvaržymais),
rūpestinga priežiūra (tikslūs ir išsamūs duomenys, dažnas jų atnaujinimas),
maloni išvaizda, aiškumas.

Pageidautina, kad WWW buveinę be didelių nuostolių būtų galima atverti ir Opera, Arachne, Linux'u, senesnių laidų Netscape Navigator, MS I. Explorer'iu.

Suprantama, viską aprėpti, tiksliai ir visapusiškai išnagrinėti sunku, todėl labai praverstų Jūsų atsiliepimai, argumentai, pasiūlymai.

Vladas Palubinskas


Postilė 0,8 KB Atspindžiai

1547 • 1997

450 metų lietuviškam raštui

Šie metai Internete buvo lemtingi Lietuvai - lietuvių kalba pradėjo vyrauti pateikiant lietuvišką informaciją. Dabar gal tai ir atrodo savaime suprantama, bet dar pernai buvo įsigalėjusi anglų kalba ir visai nebuvo aišku, ar ji netaps vienintele ateities susikalbėjimo priemone. Bet grįžkim į pradžią.

Pradžia buvo padaryta ne Lietuvos valstybėje, o užsienyje, apsišvietusių Prūsijos lietuvninkų pastangomis. Gal didžiausią poveikį padarė prieš 450 metų išleistas M. Mažvydo "Katekizmas". Pirmosios lietuviškos knygos metinių svetainę Internete įrengė Multimedia centras humanitarams. Svetainė jau ištisus metus prižiūrima su didele meile ir išmanymu, dažnai atnaujinama ir papildoma. Turinys dalykiškas, o apdaila maloni ir atitinka paskirtį. Greta istorijos lapų, renginių ir paminėjimų apžvalgos - puiki menų galerija, svarbiausių dalykų vertimai anglų ir vokiečių kalbomis. Mielas lietuvybės židinys Interneto platybėse:

http://daugenis.mch.mii.lt/atspindziai

Reikšmingiausi M. Mažvydo pasekėjai

LOL "Lietuva Internete", 1997.12.13


Į pradžiąInformacijaPaieška