1547 1997

 

MARTYNO MAŽVYDO GIESMĖS

Į pradžiąInformacijaPaieška


Giesmės iš M. Mažvydo Katekizmo, atliekamos Danieliaus Sadausko.
Vargonininkas Gediminas Kviklys.
Harmonizacija kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės

"Prašimas ape Dvase"
43 sek. trukmės fragmentas
 

Pracham tawe Diewe tiewe
Idant mums dotumbi tawa
Schwnętąie dwase, jeib mus
nog greku saugątumbi, Laska
tawa laikitumbi Dievwe thiewe dok.

 
"Apie Dvase Šventa" (Veni creator spiritus)
30 sek. trukmės fragmentas

Schwenta Dwase musump ateik
Duschas nu musu atlakijk
Malane tawa papildik
Mus greschnus tu išgidik.

 
Oratio Dominica ("Tieve musu Danguiesis")
1 min. 25 sek. trukmės fragmentas

Thiewe musu Danguiesis
tawesp eit ßmagus gressnasis
Mus ischmakie Jesus Christus
Idant melstu greschnas ßmagus
Nasrais ir schirdi praschitu
Ir silwarta neturetu.

Daukxsink tu musu malane,
Tu mums prisakiei wenibe,
Malane ieib giwentumbim,
Ir gieribes nemirstumbim,
Idant mes tau tarnautumbim,
Szadi tawa miletumbim.

 
"Christau, Dena esi ir švesibe" (Christe Qui Lux es et Dies)
41 sek. trukmės fragmentas

Christau Dena essi ir schwesibe,
Nactes nodengij tamsibe,
Schwesibes schwesums tu essi
Schwesibe schwenta apreischki.

Tekstą ir natas iššifravo Danielius Sadauskas, išleidęs kompaktinį diską (CD).

 

Advento ir Kalėdų giesmės iš "Giesmės Krikščioniškos" I dalies,
atliekamos Danieliaus Sadausko ir   Čiurlionio menų gimnazijos moksleivių:

 
"Ponui mūsų užgimus"
2 min. 41 sek. trukmės giesmė
 
"Dėkavokim nu mes visi"
54 sek. trukmės giesmė
 
"Pagirtas būk , Jėzu Christe"
1 min. 36 sek. trukmės giesmė
 

Į pradžiąInformacijaPaieška