1547 1997

 

LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI INTERNETE

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai


Mieli internautai!

Penktą šimtmetį džiaugiamės lietuviškų knygų skleidžiama šviesa. Šviesa, kuri neša žmonėms dvasios turtus, žinias. Šviesa, kuri padėjo rasti kelią į Lietuvą ir naujam, kompiuterių rašto pasauliui.

Reikšdami pagarbą ir padėką pirmosios lietuviškos knygos, išleistos prieš 450 metų, autoriui Martynui Mažvydui, atveriame pasauliui žinias apie šios iškilios sukakties minėjimo įvykius naujomis, kompiuterių rašto priemonėmis.

Prisiminus Martyno Mažvydo mintį, užrašytą 1547 metais išleistoje pirmojoje lietuviškoje knygoje: "Broliai seserys! Imkit mane ir skaitykit ...", atskleidžiant LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ kompiuterinio leidinio puslapius Internete, norisi kviesti:

Broliai seserys! Atsisiųskite mane, skaitykite, žiūrėkite, klausykite, spausdinkite...

 

Prof. Laimutis TELKSNYS

Matematikos ir informatikos instituto skyriaus vedėjas,
UNESCO katedros Informatika humanitarams vedėjas

El. paštas: telksnys@ktl.mii.lt


Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai