1547

1997

LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ LEIDINIO

MECENATAI IR RĖMĖJAI

Į pradžiąInformacijaPaieška


  • Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas LIETUVIŠKOS KNYGOS METUS pripažino viešosios informacijos rengėjų kultūrinės ir šviečiamosios veiklos projektų konkurso 1997 ir 1998 m. nugalėtoju ir rėmė šį projektą.
  • Dėkojame Nacionalinio radijo ir televizijos programų direkcijoms, maloniai leidusioms naudotis iškilmingo 450 metų sukakties minėjimo 1997 m. sausio 8 d. Vilniaus operos ir baleto teatre garso ir vaizdo įrašais bei padėjusioms įrašus skaitmenizuoti.
    Giedriaus Kuprevičiaus operos "Prūsai" fragmentai gauti iš RTV Muzikos redakcijos – širdingai dėkojame už pagalbą.
  • Dėkojame Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos ir Parodų rengimo skyriams,  pagelbėjusiems renkant medžiagą.
  • PIRMASIS SAVANORIS RĖMĖJAS
    Arūnas A. Raudys
    , Hamiltonas, Kanada

Į pradžiąInformacijaPaieška