1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis

MUZIKA

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai


Sukakties muzikiniai įvykiai
Įrašų kolekcija
Apie muzikinius renginius ir kūrinius

Sukakties muzikiniai įvykiai

Įrašų kolekcija

Martyno Mažvydo vardas, ištartas aktoriaus Remigijaus Vilkaičio:

"Martynas Mažvydas"

 

Lietuvninkų krašto senoji giesmė. Gieda A. Dievelaitis (g. 1897 m.):

"Lietuvininkų giesmė"
31 sek. trukmės fragmentas
Užrašyta 1967 m. Šyškrantėje, Šilutės rajone.
Įrašas saugomas Lietuvos muzikos akademijos
Etnomuzikologijos skyriaus archyve, KF 5137.
 
 

Giesmės iš M. Mažvydo Katekizmo, atliekamos Danieliaus Sadausko.
Vargonininkas Gediminas Kviklys. Harmonizacija kompozitorės K. Vasiliauskaitės:

"Prašimas ape Dvase"
43 sek. trukmės fragmentas
 
"Apie Dvase Šventa" (Veni creator spiritus)
30 sek. trukmės fragmentas
 
Oratio Dominica ("Tieve musu Danguiesis")
1 min. 25 sek. trukmės fragmentas
 
"Christau, Dena esi ir švesibe" (Christe Qui Lux es et Dies)
41 sek. trukmės fragmentas
 

Advento ir Kalėdų giesmės iš "Giesmės Krikščioniškos" I dalies,
atliekamos Danieliaus Sadausko ir Čiurlionio menų gimnazijos moksleivių:

"Ponui mūsų užgimus"
2 min. 41 sek. trukmės giesmė
 
"Dėkavokim nu mes visi"
54 sek. trukmės giesmė
 
"Pagirtas būk, Jėzu Christe"
1 min. 36 sek. trukmės giesmė
 
 

Vytautas Juozapaitis. Martyno Mažvydo Katekizmo PRADESTYSE giesmės šventos

Atlikėjai:

Chorai
Valstybinis choras "Polifonija", vadovai D. ir S. Vaičiulioniai;
Šiaulių konservatorijos choras, vadovė Šulskienė;
Vilniaus konservatorijos choras, vadovas J. Talžūnas.

Solistai
A. Krikščiūnaitė (sopranas),
L. Jonutytė (mecosopranas),
I. Misiūra (b.baritonas),
V. Juozapaitis (baritonas)

Instrumentalistai
B. Vaitkus (vargonai),
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestro varinių instrumentų grupė,
kapelmeisteris mjr. J. Jonušas, E. Ališauskas (didysis būgnas, varpai)
Vyr. dirigentas Vaičiulionis.

Giesmes įrašė:

BONIFA Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje 1996 m. gruodžio 7 d.
Garso režisierius M. Omeljančiuk.
Lietuvos radijas ir televizija Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 1996 m. birželio 23 d.
Garso režisierius B. Gražys.

"TAs est Dieva prisakimas"
52 sek. trukmės fragmentas
"MEs tikim ijg venagi Dieva"
1 min. 29 sek. trukmės fragmentas
"BErnelis gimė mums"
53 sek. trukmės fragmentas
 

Iškilmingo M. Mažvydo "Katekizmo" 450 metų sukakties MINĖJIMO PROGRAMA

M. Mažvydas

“Knygelės pačios bylo ...”
Skaito aktorius Algirdas LATĖNAS.

1 min. 36 sek. trukmės ištrauka

Giesmės iš M. Mažvydo “Katekizmo”.
Atlieka kamerinis choras “Aidija” ir M. K. Čiurlionio menų gimnazijos vaikų choras.
Diriguoja Romualdas GRAŽINIS.

52 sek. trukmės giesmės fragmentas

1 min. 22 sek. trukmės giesmės fragmentas

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos pirmininko,
LR Seimo Pirmininko prof. Vytautas LANDSBERGIO kalbos tekstas

Prof. Vytauto LANDSBERGIO kalbos
45 sek. trukmės fragmentas

 

Just. Marcinkevičius. “Mažvydas”(fragmentai).
Atlieka “Vaidilos” teatro aktoriai.

"Kai į Ragainę atėjo..."(Špitolninkų choras iš pirmojo prologo)
1 min. 06 sek. trukmės fragmentas

Mažvydo žodžiai apie ąžuolą (iš pirmosios dalies)
19 sek. trukmės fragmentas

 
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos nario,
poeto Justino MARCINKEVIČIAUS kalbos tekstas

Just. Marcinkevičiaus kalbos fragmentas
1 min 09 sek. trukmės fragmentas

Br. Kutavičius. II dalis “Žiemių vartai” iš keturių kompozicijų ciklo“Jeruzalės vartai”.
Atlieka Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Diriguoja prof. Donatas KATKUS
 

Br. Kutavičius. II dalis “Žiemių vartai”
57 sek. trukmės fragmentas

 
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos narės,
istorikės Ingės LUKŠAITĖS kalbos tekstas

Ingės LUKŠAITĖS kalbos
40 sek. trukmės fragmentas

Br. Kutavičius. IV dalis “Saulėlydžio vartai”.
(Stabat Mater) iš keturių kompozicijų ciklo “Jeruzalės vartai”.
Atlieka kamerinis choras “Aidija”, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras.
Diriguoja prof. Donatas KATKUS. Vargonuoja Živilė SURVILAITĖ.

 

Br. Kutavičius. IV dalis “Saulėlydžio vartai”
1 min 09 sek. trukmės fragmentas

G. Kuprevičiaus operos "Prūsai" fragmentai.
Dainuoja Virgilijus Noreika, Klaipėdos muzikinio teatro choras ir orkestras.

Operos "Prūsai" 1 min. 55 sek. trukmės fragmentas
 
Operos "Prūsai" 47 sek. trukmės fragmentas
 
Operos "Prūsai" 1 min. 43 sek. trukmės fragmentas

Apie muzikinius renginius ir kūrinius


Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai