M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Evos LABUTYTĖS GRAFIKOS PARODA
"LIETUVININKŲ ŽEMĖ"

KLAIPĖDOJE, MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUJE, 1997 m. RUGSĖJIS

Į turinįPapildoma informacijaĮ paiešką


Rodos, dar taip neseniai dažnas iš mūsų net nepagalvodavo, kad šalia gali gyventi ir dirbti jau užmarštin beveik nugrimzdusios Mažosios Lietuvos vaikai, kad jų sielose geliančiai teberusena meilės jai kibirkštėlė, kad juos sapnuose tebelanko protėvių dvasios, kad jų klausa tebėra pilna gimtos šnektos garsų ir tonacijų, lietuvininkų giesmių ir dainų aidėjimo, kad jų vaizduotės akys teberegi gyvus santūrių spalvų gimtinės vaizdus, tėvų sodybų detales, senolių veidus, kad jų atmintis prisodrinta istorijos nepašykštėtų jų kraštui nuoskaudų. Įstabiausia yra tai, kad tarp jų buvo tokių, kurie dvasinį Mažosios Lietuvos gyvastį puoselėjo ne tik savyje, ne tik patys juo gaivinosi, bet ir įtaigiai apie jį bylojo visiems, kas tik išgirsti sugebėjo...

Evos LABUTYTĖS kūryba - bene ryškiausias iš tų bylojimų, jau tris dešimtmečius skambąs grafikos lakštais, santūrių spalvų akvarelėmis, ekslibrisais, Mažajai Lietuvai ir senajai Prūsijai skirtų knygų viršeliais ir iliustracijomis. Dailininkė yra kuo nuoširdžiausia dramatiškąjį savo krašto likimą išgyvenanti bei jį poetiškai ir filosofiškai interpretuojanti kūrėja, besistengianti, kad tasai likimas turėtų savo gyvąją tąsą mūsų dvasioje bei veiksmuose. Tokia intencija nužymėta ne tik kūrybinė, bet ir aktyvi visuomeninė dailininkės veikla, pats jos gyvenimas...

Vacys BAGDONAVIČIUS

 KŪRINIŲ SĄRAŠAS

  1. Mažosios Lietuvos motyvai I - VI. 1982. Anglis. 50 x 35
  2. Krikštų kompozicija I - VI. 1987. Anglis. 32 x 24
  3. Requiem I - II. 1989. Anglis. 50 x 36
  4. K. Donelaičio atminimui I - IV. 1989. Anglis. 50 x 36
  5. "Imkit mane ir skaitykit..." I - VI. 1997. MT 50 x 36
  6. Lietuvininkų giesmės I - VI. 1997. MT
  7. Ekslibrisai, miniatiūros1970 - 1997

Į paieškąPapildoma informacijaĮ turinį