M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

PARODA "SENOJI LIETUVOS KNYGA. XVI - XVIII a."

skirta pirmosios lietuviškos knygos - M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms išleidimo metinėms paminėti

Vilniaus universiteto biliotekos P. Smuglevičiaus salėje (1997 m. rugsėjo 25 - 27 d.),
Tartu universiteto bibliotekoje (1997 m. spalio 15 - lapkričio 9 d.),
UNESCO būstinėje Paryžiuje (lapkričio 24 - gruodžio 12 d.),
Berlyno valstybinėje bibliotekoje ( iki vasario 20 d.)

Į turinįAnkstesnis programos lapasPapildoma informacijaĮ paiešką


Baigėsi jubiliejiniai Pirmosios lietuviškos knygos metai, įsimintini renginių gausa (minėjimai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje - Lenkijoje, Čekijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Kongreso bibliotekoje Vašingtone ir kt.), jubiliejaus emblema pažymėtomis publikacijomis spaudoje, parodomis, gražiai užderėjusiu leidybos derliumi. Tik kiek mažiau žiniasklaidos buvo pastebėtas (gal ir dėl pačių rengėjų kuklumo) vienas iš tarptautinių jubiliejaus projektų - paroda “Senoji Lietuvos knyga. XVI - XVIII a.”, parengta Vilniaus universiteto bibliotekos ir eksponuota Tartu universiteto bibliotekoje (1997 m. spalio 15 - lapkričio 9 d.), UNESCO būstinėje Paryžiuje (lapkričio 24 - gruodžio 12 d.), o 1998 m. sausio 8-ąją (M. Mažvydo knygos gimimo dieną) atidaryta Berlyno valstybinėje bibliotekoje (čia ji bus iki vasario 20 d.). Iš kitų jubiliejaus parodų ji visų pirma išsiskiria tuo, kad čia bene pirmą kartą užsienio žiūrovams pristatomi senųjų Lietuvos knygų originalai. Žinoma, rizikos, vežant eksponuoti mūsų kultūros paveldą, būta. Taip pat ir nuogąstavimų. Bet juk išvežta buvo ir garsioji Leonardo da Vinci’o “Džokonda”, ir net trapusis Čiurlionis... Ir visus nuogąstavimus atperka įgytas kultūrinis, o kartu gal ir politinis kapitalas - mes tapome labiau pažįstami ir suprantami kitoms pasaulio tautoms.

Idėja parengti tokią parodą kilo sukakties minėjimo valstybinės komisijos sekretoriui prof. Domui Kaunui prieš keletą metų. Vilniaus universiteto biblioteka pasirinkta irgi neatsitiktinai. Čia yra sukaupta daugiausia Lietuvoje senojo kultūros paveldo: apie 180 tūkstančių XVI - XVIII a. knygų, maždaug 200 tūkstančių rankraščių, 8 tūkstančiai senųjų graviūrų. Turėdama tokius turtus, Vilniaus universiteto biblioteka pajėgi parodyti žiūrovams XVI - XVIII a. Lietuvos knygos istoriją. Parodoje - 129 eksponatai. Suprantama, ne visi jie - originalai. Neapsieita ir be reprodukcijų: jomis arba faksimiliniais knygų leidiniais pakeisti unikumai (žinoma, Lietuvoje liko M. Mažvydo “Katekizmo” originalas, B. Vilento “Enchiridionas”, ir “Evangelios bei epistolos” ir kt.), kai kurie vieninteliai Lietuvoje esantys egzemplioriai ir panašiai.

Alma BRAZIŪNIENĖ
Vilniaus universiteto bibliotekos
Retų spaudinių skyriaus vedėja

Parodos "Senoji Lietuvos knyga XVI-XVIII a." katalogas


Į turinįAnkstesnis programos lapasPapildoma informacijaĮ paiešką