Karaliaučiaus katedra buvo pastatyta 1330 - 1380
metais Knypavoje, kuris  kartu su Senamiesčiu ir Lėbenichtu
buvo sujungti į vieną Karaliaučiaus miestą tik 1724 metais.
Nuo 1523 m. katedra jau buvo liuteroniška.
1525 m. ordino valstybė tapo pasaulietiška Prūsijos hercogyste.