Karaliaučiaus pilis.  Didžiųjų Vokiečių ordino magistrų ir
Prūsijos hercogų rezidencija. Nuo 1701 m.  Prūsijos karalių
karūnavimo vieta, vėliau - muziejus ir administracijos pastatas.
Pastatyta 1225, vėlesniais amžiais daug kartų perstatyta bei išplėsta.
1944 - 1945 karo metu smarkiai apgadinta ir
1969 sovietų valdžios visiškai nugriauta.