Karaliaučiaus graviūros fragmentas
iš 1581 m. G. Brauno sudaryto
Karaliaučiaus miesto plano.